Da li su haridžije pripadnici Kible?

Islamski učenjaci se razilaze kada je u pitanju status haridžija,ali je bliži istini stav u kojem se kaže da su oni nevjernici, jer dokazi ukazuju na to,a što se tiče obavljanja namaza iza njih, to nije dozvoljeno osim ukoliko ne preuzmu vlast u državi i njome vladaju,kao što to spominju islamski pravnici.U takvoj situaciji musliman će klanjati iza njih i neće ostavljati namaz u džematu.

Od učenjaka koji smatraju da su haridžije nevjernici su i Buhari,Kadi Ebu Bekr, Subki, Kurtubi,a to se isto prenosi i od Kadi Ijjada i Nevevija.(Fethu-l-Bari 12/200)

Šejh Salih Fewzan,el-idžabatu-l-muhimme fi-l-mešakili-l-mulimme, 1/9
Sa arapskog preveo:Senad Muhić

(islam-iman.com/subuluselam.wordpress.com)

Komentari

komentara