Da li znate koja je hrana stanovnika Džehennema?

Uzvišeni Allah veli: Kada drugog jela osim trnja neće imati, koje neće ni ugojiti ni glad utoliti. (El-Gašije, 6.-7.) Pomenuto trnje je toliko odvratno da ga, ni kada su najgladnije, neće ni životinje koje pasu travu.

vatradzehennemBiće u Nas dosta okova i ognja, i jela koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. (El-Muzzemmil, 12.-13.) U vezi riječi Uzvišenog: …i jela koje u grlu zastaje. Ibn Abbas, r.a., je rekao da se pod time misli na trnje koje, kada se pođe da proguta, zastane u grlu, pa ne može ni naprijed ni nazad da se protjera.

– I kada ćete vi, o zabludjeli, koji poričete oživjenjem sigurno s drveta zekkum jesti, i njime ćete trbzhe puniti, pa zatim na to, vodu ključalu piti, poput kamila koje ne mogu žeđ ugasiti, to će na onom svijetu biti gošćenje njihovo. (El-Vaki’a, 51.-56.), a u opisu drva zekkum Uzvišeni kaže:

– To je drvo koje će usred Džehennema rasti; plod će mu poput glava šejtanskih biti. Oni će se njime hraniti i trbuhe će svoje njime puniti, zatim će to s ključalom vodom izmiješati, a potom će se, sigurno, opet u Džehennem vratiti. (Es-Saffat, 64.-68.)

– Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., proučio sljedeći kur’anski ajet: Bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani! (Ali’Imran,102.) i rekao: ”Kada bi samo jedna kap od (džehennemskog) zekkum drveta kanula na ovaj svijet, pokvarila bi sve namirnice stanovnicima ovog svijeta. Kako li će tek onome kome će ona hrana biti?!” (Tirmizi)

Uzvišeni Allah je rekao: Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, ni druga jela osim splačina.   ( El-Hakkatu, 35.-36.) Ibn Abbas kaže da se pod izrazom misli na krv, sukrvicu i gnoj koji će curiti iz njihovih tijela. To što se na jednom mjestu u riječima Uzvišenog Allaha kaže da će njihova hrana biti: …samo trnje.( El-Gašije, 6 ), na drugom mjestu, …zekkum drvo. ( El-Vaki’a, 52), na trećem mjestu: Oni u trbuhe svoje ne trpaju ništa drugo do vatru. ( El-Bekare, 174.) može se razumijeti da će im to sve biti hrana, ili da će hrana u zavisnosti od vrste kazne biti različita, tj. da će jedni jesti samo trnje, drugi samo zekkum drvo, treći vatru, odnosno da će svaka vrsta stanovnika Džehennema imati svoju hranu.

Izvor: Bistro more pobožnosti i suptilnosti – Ahmed Ferid
www.islam-iman.com

Komentari

komentara