Dali ima dokaza iz Knjiga ili Suneta Allahovog Poslanika ( sallallahu ‘alejhi ve sellem ) za rukovanje pri dolasku sa onima koji sjede?

Odgovor: Neznam ništa po ovom pitanju iz Suneta, prema tome nije vam prikladno da tako postupate. Neki ljudi pri ulasku u skup rukuju se sa svim ljudima od prvog do zadnjeg, a to nema Šeri’atskog dokaza prema onome što ja znam. Rukovanje je samo kada se sastaju dvije osobe, a što se tiče dolaska u skup to nije od menhedža Poslanika ( sallallahu ‘alejhi ve sellem ) ili Ashaba da su to radili. Poslanik ( sallallahu ‘alejhi ve sellem ) kada bi dolazio sjeo bi na kraj sobe u kojoj se sjedi i nikad nismo čuli da ako bi sjeo na kraj da bi neko ustajao i rukovao se sa njim, tako da rukovanje na ovaj način nema osnova u Šeri’atu. Pitao sam one na koje se mi oslanjamo od Šejhova, i rekli su da ne poznaju osnovu za ovo u Sunetu…

Odgovorio: Šejh Muhamed bin Salih el-Usejmin, Bid’ah wa Muhdathaat wa ma la Asla lahaa, 478 strana
Preveo: Redžo Muratović
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara