Dali je dozvoljeno muslimanu držati mačku kao ljubimca?

Odgovor: Dozvoljeno je držati mačku kao ljubimca. Allahov Poslanik ( sallalahu alejhi ve sellem ) je opisao mačku na sledeći način: “One su od onih muških i ženskih stvorenja koje žive u našem prisustvu.” [ Sunen Ebu Davud ]

Odjel za Istaživanja i Fetve, na čelu sa Šejhom `Abd al-Wahhâb al-Turayrî

Izvor: http://islamtoday.com/quesshow-153-945.htm
Prijevod: Redžo Muratović
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara