Dali je televizija haram ?

Odgovor: Nema sumnje da je televizijia danas zabranjena ( haram ). Jer je televizija kao i radio i kasetofon blagodat od Allaha.
“…i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali…“ [ Ibrahim 34 ]
Tako da je sluh blagodat, vid je blagodat, kao što su i usne i jezik. Međutim, mnoge od ovih blagodati će donijeti kaznu i iskušenje na ljude, zbog toga zato što ne koriste te blagodati na onaj način sa kojim je Allah zadovoljan.
Ja smatram da su radio, televizija i kasetofon blagodati. Ali kada oni postaju blagodati? Onda kada se koriste za dobrobit Muslimana.
Danas 99% sadržaja na televiziji je griješan, rasipanje, ( pun ) nemorala i nezakonitog griješenja itd. Moguće je da je taj 1% ono od čega ljudi imaju koristi ali ono što preovladavatreba uzeti u obzir. Pa kada istinska Muslimanska država postoji koja bi postavila korisne i obrazovne programe za Muslimanski Umet, u tom slučaju ne kažem da je televizija dozvoljena, nego da je obavezna!

Odgovorio: Šejh Muhammad Nasir Ad-Din Al-Albany , preuzeto iz “Al-Asaalah Magazin”, broj 10, strana 40
Prijevod: Redžo Muratović
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara