Davanje prednosti bratu muslimanu i po cijenu života

8569786Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, primjer slijedili su i njegovi ashabi. “U Bici na Jermuku, Huzejfe El-Adevi sa vedrom vode u ruci, tražio je svog amidžića među ranjenicima da ga napoji. Kada ga je našao, prišao mu je i baš kada je prinio vedro njegovim usnama, začuo se jecaj drugog ranjenika pa je njegov amidžić pokazao očima prema njemu. Huzejfe je otišao do drugog ranjenika i vidio je da se radi o Hišamu ibn Asu. Uzeo je vedro sa vodom da ga napoji, ali je čuo trećeg ranjenika i njegov bolni krik ”Aaah!” I umjesto da se napije vode, Hišam je pokazao očima prema tom ranjeniku. Huzejfe je pritrčao da ga napoji, ali je on već bio umro. Brzo se vratio do Hišama, ali je i on bio mrtav, a zatim je požurio do svog amidžića, međutim ni on više nije davao znake života.” Dakle, svaki od ovih ashaba dao je prednost svome bratu muslimanu nad samim sobom i to onda kada je gutljaj vode značio spašavanje života.

Izvor: “Povratak u Džennet”

Autor: Sheikh Muhammad Nasiruddin El-Uweyd

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara