Dizanje ruku u namazu pri povratku sa trećeg rekata

Pitanje: Selamun alejk draga moja braćo. Želim samo da vas upitam, pošto sam počeo sa prakticiranjem sunneta Poslanika, ‘alejhi-s-selam, o podizanju ruku u namazu, pa vas molim da mi pojasnite sljedeće. Pošto u hadisu stoji da se ruke dižu na četiri mjesta u namazu: kod početnog tekbira, pri spuštanju i dizanju sa ruku’a, i dizanju sa prvog tešehuda, zanima me da li se dižu pri spuštanju i dizanju sa ruku’a trećeg, i dizanju na četvrti rekat, i također na spuštanju i dizanju sa ruku’a u četvrtom rekatu? Allah da vas nagradi!

Odgovor: We alejkumu selam, prije svega, molim Allaha da te nagradi za praktikovanje sunneta Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, i to je znak tvoje ljubavi prema našem Poslaniku,sallallahu ‘alejhi we sellem, a to sve potvrđuju riječi našeg plemenitog Gospodara u suretu Ali-Imran, 31 ajet: “Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah voljeti.” Kao što si naveo, ruke se u namazu podižu  na četiri mjesta i to: pri početnom tekbiru (ihram), pri spuštanju na ruku’u (bilo kojeg rekata), pri podizanju sa ruku’a (bilo kojeg rekata) i pri podizanju sa prvog sjedenja, tj. tešehuda. A  podizanje ruku pri povratku sa trećeg rekata, tj. pri dizanju na četvrti rekat nije potvrđeno u sunnetu Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara