Dobročinstvo Abdurrahmana ibn Avfa prema majkama vjernika

Ebu Hurejre, r.a., prenosi daje Poslanik, s.a.v.s., rekao: “Najbolji od vas su oni koji budu, poslije mene, najbolji prema mojoj porodici.” Nakon toga je Abdurrahman ibn Avf, r.a., prodao bašću za 400.000, pa ih podijelio Vjerovjesnikovim, s.a.v.s., suprugama.” (Ahmed, 5/63; Tirmizi, 3701)

Ummu Bekr bint El-Misver prenosi da je Abdurrahman ibn Avf, r.a., prodao zemlju Osmanu, r.a., za 400.000 dinara, pa ih podijelio siromasima iz plemena Beni Zehre, potrebnima i majkama vjernika. (Ibn Ebi-Asim, Es-Sunne, 1414)

El-Misver kazuje: “Došao sam Aiši sa njenim dijelom od toga, pa me upita: ‘Ko je ovo poslao?’ Rekao sam: ‘Abdurrahman ibn Avf.’ Pa je rekla: ‘Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: ‘Poslije mene, prema vama, neće biti milostiv osim strpljivi.’ Neka Allah napoji Ibn Avfa sa džennetskog vrela Selsebil.'” (Ibn Ebi-Asim, Es-Sunne, 1413)

Izvor: “Primjeri istinskog vjerovanja”

Autor: Dr. Ahmed Ferid

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara