Dr. Muhammed Hassan o Nikabu

Preveo: Čolaković Sulejman
Jedna od najuzvišenijih stvari kojom je Uzvišeni Allah, subhanehu we te’ala, uzdigao ženu muslimanku i ukazao joj time više počasti nego inače, jeste to što joj je PROPISAO pokrivanje njenog tijela…

Dragi moji ahbabi, prijatelji, želim da se dobro skocentrišete sa mnom kada je u pitanju ova tema, jer mnogi sebi zamišljaju i tako to predstavljaju javnosti kako je hidžab manje vrijedan od nikaba, i to je naravno greška. Hidžab je općenitiji pojam od nikaba i on je taj koji se između ostalog sastoji i iz nikaba, dakle, nikab je samo jedna varijanta šerijatskog hidžaba.

Obratite pažnju, hidžab je arapska riječ i sa jezičkog aspekta ima 2 značenja: a) منع – zapreka, smetnja, zabrana, uskraćivanje… b) ستر – prekrivač, zaslon, zavjesa, koprena, zastor…

I sama riječ hidžab se nalazi u tom obliku na 8 mjesta u Kur’ani-i-Kerimu i svaki put kada je spomenuta upućivala je na jedno od 2 prethodno spomenuta značenja, tj. upućivala je na zapreku, smetnju, zabranu ili zastor, prekrivač, zavjesu itd.

1. Kao što je Allahov, subhanehu we te’ala, govor u suri El-E’araf/bedemi:     “I između njih biće bedem.” (El-E’araf, 46. ajet) Tj. između njih će biti zidine koje će onemogućavati da se 2 strane vide…

2. Također, kao primjer možemo navesti i Allahov govor vezan za Merjemu, majku Isaa, aleyhis-selam: “I uzela je jedan zastor da se od njih zakloni…” (Merjem, 17. ajet) Tj. prekrila se i sakrila se Merjema od očiju naroda zbog svoje vlastite potrebe za tim.

3. Zatim, Allahov, subhanehu we te’ala, govor: “…i oni se izgubiše iz vida!” (Sad, 32. ajet) Tj. dok se konji izgubiše iz vida Poslanika, aleyhis-selam, pa ih on nije mogao vidjeti…

4. Potom, Allahov govor u vezi kafira/nevjernika: “Uistinu, oni će tog dana biti od milosti Gospodara svoga zaklonjeni!” (Mutaffifin, 15. ajet) Tj. neće moći vidjeti Allaha, subhanehu we te’ala, jer će im to biti zabranjeno zaprekom/ogradom/branom/zastorom…

Dakle, nakon svega što smo vidjeli i iz samog Kur’an-i-Kerima, biva nam pomalo jasnije zašto se pokrivanje žene muslimanke zove hidžabom, jer kao što smo vidjeli hidžab prekriva i skriva ženu, te zabranjuje onim muškarcima, koji joj nisu dopušteni i kojima ona nije dopuštena, da je gledaju.

I dakle, taj isti hidžab ima više svojih varijanti. Npr. žena se može sakriti/prekriti i osamiti u svojoj kući, tj. njena kuća je tada ustvari njen hidžab, može se sakriti/prekriti iza svojih zidova, a može se sakriti i ispod pokrivača, paravana i koprena, zatim može se pokriti himarom ili velom, onda može se pokriti nikabom

I kao što vidimo, nikab je dakle samo jedna u nizu od varijanti šerijatskog hidžaba kojim se žena može pokriti i sakriti od pogleda drugih.

Rekao je Ibn Menzur u Lisanu-l-‘Arebu: “Nikab je u arapskom jeziku množina od riječi نَقْبٌ – naqbun i nikab je dobio to ime zbog postojanja dva otvora, tj. dvije rupe koje se nalaze paralelno sa očima žene.”

Izvor: http://alminbr-al3elmy.com
Za www.islam-iman.com – Preveo: Čolaković Sulejman, student fakulteta Šerijata na islamskom Univerzitetu u Medini Munewweri

Komentari

komentara