Dr. Qaradawi: Prioritet farzova nad sunnetima i nafilama

Autor: Prof. dr. Jusuf el-Qaradawi

Poznato je da se djela u sporednim propisima međusobno mnogo razlikuju shodno njihovom vrednovanju od zakona.

Tako se neka od njih traže kao poželjna i preporučena, neka kao stroge naredbe i propisi, a neka su iznad preporučenog, a ispod naređenog, te ih neki šerijatski pravnici nazivaju vadžibima. Među naređenim djelmia (vadžibima) ima djela koja su fardi-kifaje, tj. naredbe koje može obaviti jedinka ili za to dovoljan broj osoba, tako da obaveza spada sa ostalih.

Ima i onih djela koja su naređena svakom pojedincu (fardi-ajn). To su djela koja se traže od svakog obveznika koji ispunjava uvjete da bude njima obavezan.

Čak se i djela koja su naređena svakom pojedincu međusobno razlikuju. Među njima ima ono što nazivamo ruknovima (tj. osnovnim sastavnim dijelovima) i ona se svrstavaju u temelje islama, kao što su četiri simbola vjere: namaz, zekat, post i hadž, a među njima ima i onih koja nisu na tom nivou.

Učenjak Ibn-Redžeb komentirajući ovaj hadis kaže: „Zaista je Allah propisao farzove i zato ih ne zapostavljajte.“

Ulema se razišla u pitanju da li farz i vadžib znače jedno te isto. Među njima ima onih koji kažu da i jedan i drugi imaju isto značenje. Tako je svaki vadžib, za koji postoji dokaz u Kur’anu, sunnetu, idžma’u ili nekom drugom izvoru Šerijata, istovremeno i farz. Ovo mišljenje je rašireno kod sljedbenika Šafije, i nekih drugih, a od Ahmeda se penosi da je rekao: „Sve što se nalazi u namazu jeste farz.“

Među ulemom ima i onih koji kažu: „Farz je ono što je propisano nedvosmislenim i neospornim dokazom, a vadžib ono što je propisano drugim dokazima.“ Ovo je stav hanefija i nekih drugih.

U većini predanja od Ahmeda pravi se razlika između farza i vadžiba. Veliki broj njegovih učenika prenosi da je rekao: „Farzom se ne naziva ništa osim onoga što je u Allahovoj Knjizi.“ Za sadekatul-fitr je rekao: „Ne mogu se usuditi reći da je farz“, iako za njega kaže da je vadžib (obavezan). I tako među nama ima onih koji kažu da se pod riječju „farz“ misli na ono što je propisano Kur’anom, a pod riječju „vadžib“ ono što je propisano sunnetom. A neki kažu: „Farz je ono za što postoji mnogo dokaza i to je utvrđeno putem mutevatir predanja, a vadžib je ono što je propisano idžtihadom, tj. slobodnim i samostalnim rasuđivanjem šerijatskog pravnika.“[6]

Izvor: Razumijevanje prioriteta, Prof. dr. Jusuf el-Qaradawi
Priredio: Adnan E. Čolo
Bilješke:
[6] Džamiul-ulum vel-hikem, 2/153, štumparija Er-Risale.

Komentari

komentara