Držanje djece u naručju za vrijeme namaza

Adult and Daughter (9-10) Holding HandsU dva Sahiha prenosi se od Ehu Katade da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u namazu držao Umamu bint Zejneb, a kada bi ustao, uzeo bi je u naručje, a kada bi padao na sedždu spuštao bi je kraj sebe. U Muslimovom predanju stoji da ju je držao na vratu za vrijeme namaza.

Ebu Davud bilježi:

“Dok smo čekali Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za podne ili ikindiju, Bilal je proučio ezan, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, izašao je sa Umamom, kćerkom Zejneb i Ibn El-Asa, noseći je na vratu. Poslanik je stupio na namaz, a mi smo stupili za njim, a Umama je i dalje bila na Poslanikovom vratu. Zatim je donio tekbir, što smo i mi učinili za njim. Kada je krenuo na sedždu, spuštao ju je pored sebe i obavio je sedždu, a kada se dizao na drugi rekat, ponovo bi je uzeo i stavio za vrat, i tako je radio dok nije predao selam.”

Iz ovoga se jasno vidi da je to bilo na farz-namazu, i u ovome je odgovor sumnjivcima da pokreti u namazu koji nisu vezani za namaz ne kvare namaz ako postoji potreba za njima. U ovom predanju izražena je milost prema djeci, a tu je i pouka o lijepom ophođenju, kao i to da dodirivanje ženskog djeteta ne kvari abdest.

Izvor: “Ukrasi novorođenčeta”

Autor: Šejhul-Islam Ibn Kajjim El-Dževzijje

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara