Držite se tri stvari

Prva je stvar veza s Uzvišenim Allahom, traženje utočišta kod Njega, robovanje i poslušnost samo Njemu. To je, dakle, iman, vjera.

“On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato se samo Njemu klanjaj i u tome budi istrajan!” (Marjem, 65)

Drugi lijek jeste raskidanje s prošlosti. Knjigu zvana prošlost treba jednom za svagda zatvoriti zajedno sa svim nedaćama, očajem i brigama, te krenuti u novi život s novim danom.

Treće je lijek vezan za naša razmišljanja o budućnosti. Čovjek se ne bi trebao brinuti o tome šta će se sutra desiti i tako zanemariti svoju sadašnjost. Život je samo jedan dan.

Alija, radijallahu anhu, kazao je: “Čuvajte se duge nade jer to donosi nemar i zaborav.”

“A on i vojske njegove bijahu se bez ikakva osnova ponijeli na Zemlji i mislili su da Nam neće biti vraćeni.”
(El‐Kasas, 39)

Nikako ne treba vjerovati lažnim glasinama i uzbunama. Opisujući Svoje neprijatelje, Allah kaže: “I misle da je svaki povik protiv njih” (El‐Munafikun, 4)

Znam dosta ljudi koji su svoj život upropastili iščekujući neka prazna obećanja i lažne glasine. Šta više, oni još uvijek žive u strahu od toga, a i na druge prenose taj strah. Na kakav su način samo upropastili i protraćili život! Ovakav je čovjek poput zatočenika u Kini koga stavljaju pod drvo s kojeg mu padaju kapljice vode, te on u iščekivanju kapljica izgubi razum.

Allah je stanovnike Vatre opisao na sljedeći način: “A nevjernike čeka vatra džehennemska, oni neće biti na smrt osuđeni, i neće umrijeti, i neće im se patnja u njemu ublažiti, ‐ eto tako ćemo svakog nevjernika kazniti.”
(Fatir, 36)

“One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi ćemo sigurno u vatru baciti; kad im se kože ispeku, zamjenit ćemo ih drugim kožama da osjete pravu patnju. Allah je, zaista silan i mudar.” (En‐Nisa, 56)

“Koji će u vatri velikoj gorjeti, pa u njoj neće ni umrijeti ni živjeti.” (El‐A’la, 12,13)

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara