EBU HANIFE – II dio

Obrazovanje i učitelji

Ebu Hanife je živio u veoma bremenitom vremenu,punom političkih i drugih nesuglasica.Živio je u vremenu halife Abdul-Melika,kada je u Iraku namjesnik bio Hadždžadž b.Jusuf,poznat po represijama. Međutim,dolaskom pravednog vladara Omera b.Abdulaziza situacija se uveliko mijenja,pa se takvom promjenom uveliko otvaraju vrata svestranijem obrazovanju ovog nadarenog mladića. Kufa,mjesto u kome je rođen ovaj velikan,postala je u vrijeme Ebu Hanife jedan od najvećih i najpoznatijih islamskih naučnih centara.Ako se zna da je grad utemeljen tek 17.god po Hidžri onda se,doista,zadivljujuće doima da je grad za samo stotinjak godina postojanja postao jedan od najjačih islamskih centara toga vremena.Kako i ne bi kada se bilježi da je samo u ovom gradu stanovalo i boravilo oko 1.500 ashaba.
Čak su dvadeset četverica učesnika Bedra posjetila Kufu a neki su je uzeli za mjesto stanovanja.Za vrijeme hilafeta Alije,r.a,ovaj grad postao je prijestonica islamske države.Bilježi se da u Kufi praktično nije bilo ni jednog muhaddisa od koga Ebu Hanife nije bilježio hadis.Od njegovih učitelja,samo iz oblasti hadisa,koje je slušao u rodnoj Kufi,Ebu-l-Mehasin eš-Šafi’i,spominje devedeset tri. Spomenimo samo neke:Eš-Ša’bi, Amr b.Murre,Mensur b.Ma’mer,El-A’meš,Alkame i dr.Samo Eš-Ša’bi,koji je i prvi probudio Ebu Hanifin interes za izučavanje hadiskih disciplina,sreo je pet stotina ashaba,a od velikog broja njih prenosi i hadise.
Katade,jedan od Ebu Hanifinih učitelja,bio je jedan od dvojice najpoznatijih učenika čuvenog ashaba Enesa b.Malika. Učitelj od koga je Ebu Hanife najviše naučio u rodnoj Kufi i čovjek koji je najviše utjecao na ovog velikana islamske misli bio je,nesumnjivo,Hammad b.Ebi Sulejman,o kojem se Ebu Hanife,u mnogim prigodama,na najljepši način izražavao i za njega dove upućivao!

Izvor:”Velikani hadiskih znanosti”

Autor: Prof. Dr. Šefik Kurdić

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara