EBU HANIFE(80./699.-150./767) I-dio

Puno ime mu je Nu’man b.Sabit b.Zuta b.Mah et-Tejmi el Kufi.Izuzetno je postao poznat po nadimku Ebu Hanife. Tako da je prozvan El-Imamu-l-A’zam/najveći imam,ili kako ga El Kettani naziva Imamu-l-eimme/Imam imama,hafiz Ez Zehebi nazvao ga je Fekihu-l-milleti/Pravnik vjere,a šejh El-Kasimi Fekihu-l-ummeti/Pravnik ummeta.

Rođenje i porijeklo

Ebu-Hanife rođen je 80.god.po Hidžri.To je,naime,godina rođenja koju spominju gotovo svi autori koji su pisali o ovom islamskom geniju.Doduše,u nekim djelima se kao moguča navodi 61.god.po Hidžri,63.god.a u nekim,opet,70.god.po Hidžri.Međutim,gotovo svi preferiraju 80.god.kao godinu njegovog rođenja.
Rođen je u Kufi,u današnjem Iraku.Bio je perzijskog porijekla.Historičari navode da je Ebu Hanifin djed prihvatio islam.Njegov unuk Isma’il tvrdi da je Ebu Hanifin otac Sabit otišao Aliji r.a,dok je još bio dijete, pa je,tom prilikom,Alija,r.a,molio Allaha,dž.š.za bereket njemu i njegovom potomstvu.Pa se nada Isma’il da se dova Alije,r.a.uslišala!
Inače,postoje različita mišljenja o porijeklu Ebu Hanifinog oca Sabita.Neki smatraju da  je porijeklom iz
Nesaa,odakle je imam El-Nesai,drugi iz Tirmiza,odakle je imam Et-Tirmizi,a treći tvrde da je iz Enbara.

Izvor:”Velikani hadiskih znanosti”

Autor: Prof. Dr. Šefik Kurdić

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara