El-Karadavi: Obaveza je da se sa žrtvama seksualnog zlostavljanja postupa zaštitnički i sa nježnošću

www.islam-iman.com – Uvaženi doktor Jusuf el-Kardavi je govorio o obavezi zaštitničkog odnosa prema žrtvama seksualnog nasilja, kritizirajući one uz njih koji su prema toj obavezi nemarni, kao i stav kojim se te žrtve smatraju griješnicama.

U emisiji «Šerijat i život», odgovarajući na pitanje koje mu je postavljeno od strane jednog od gledalaca, a koje se ticalo problema koje proživljavaju žene koje su bile izložene seksualnom nasilju od strane nasilničke vojske u Siriji, uvaženi šejh je rekao da neke porodice smatraju te djevojke i žene griješnicama, mada takve apsolutno nisu počinile nikakav grijeh, nego naprotiv s takvim osobama treba postupati zaštitnički i sa nježnošću, jer su iste doživjele i fizičku i psihičku patnju, a zadesila ih je nevolja u onom najvrijednijem što posjeduju. Zato je na zajednici obaveza da te žrtve pomognu i da se tom problemu temeljito pristupi. Nije ni u kom slučaju ispravno da se takve smatraju griješnicama nego je obaveza da se takvima pruži utočište, jer su one žrtve kao što su žrtve i muškarci. Također, neko je izgubio sina, a neko supruga, ali problemi ovih žena su veći kao i njihove nedaće, zato je i obaveza zajednice prema njima veća od samog početka, a ne da budu prepuštene same sebi i da slušaju ono što će ih uznemiravati.

A o liječenju posljedica seksualnog zlostavljanja, šejh Kardavi kaže da je neophodno da se oforme komisije sastavljene od doktorica i drugog stručnog i razumnog osoblja, na lokalnom a i širem nivou, kako bi se utvrdilo stanje i nadgledala se briga oko ovih žrtava, čime bi se pratilo njihovo stanje bez bespotrebnog razglašavanja u vezi ovog problema.
Vezano za problem trudnoće (koja se desila kao posljedica tog gnusnog čina) predsjednik Svjetskog udruženja islamskih učenjaka potvrđuje neophodnost da žena upozna odgovorne da je bila izložena takvoj torturi i da isto ne krije, kako bi se brzo i na vrijeme pristupilo saniranju posljedica i uspješnijem liječenju.

Kardavi se oglasio sa fetvom da je neophodno da se izvrši abortus (u ovakvim slučajevima) ukoliko takvo stanje nije prešlo preko 120 dana tj. četiri mjeseca. Međutim, ukoliko je period trudnoće prešao preko četiri mjeseca, a u zametak udahnuta duša, tada nemamo pravo da ugrožavamo njegov život i dužnost nam je da ga prihvatimo. U ovakvom slučaju je ponudio dva prijedloga. Ukoliko se radi o ženi koja je udata, na njenom mužu je da prihvati to dijete i da ga odgaja pazeći pri tome na Allahove propise, jer je to ujedno jedan od vidova džihada. A u slučaju da se radi o neudatoj ženi, obaveza je da spomenute komisije, koje su predložene od strane šejha, pomognu takvoj osobi oko udaje za nekog od čestitih i pobožnih mladića kako bi čuvao nju i njeno dijete. Tom prilikom je šejh ohrabrivao i podsticao mladiće na taj korak, potvrđujući da je to jedan od vidova borbe na Allahovom putu koji ne zaostaje za onim koji podrazumijeva borbu oružjem. Tako da mladić koji oženi takvu djevojku, pazi na njeno dijete, krije njenu tajnu i brine se o njoj čuvajući je i nježno postupajući prema njoj, sa Allahovom dozvolom ima nagradu borca na Allahovom putu.

Vezano za djevojke koje su bile izložene seksualnom zlostavljanju, a koje nisu za posljedice imale trudnoću ili su uspjele na vrijeme izvršiti abortus, njih dijeli u dvije grupe. U prvu ubraja one koje su u godinama za udaju i za njih važi ono što je maloprije spomenuto, a to je podsticanje mladića da se žene takvim djevojkama, jer su one žrtve, a nikako griješnice. S njima se treba postupati kao i sa običnim neudatim djevojkama (djevicama), pazeći na njena islamom zagarantovana prava, a na mladiću je da čuva njenu tajnu i da je pazi sa ljubaznošću i nježnošću.

A ukoliko se radi o maloljetnim osobama, obaveza je što prije da se iste vrate njihovim porodicama kako bi bile zbrinute, kao i njihovo vraćanje u školu kako bi se vratile svom normalnom životu, ali uz dodatnu pažnju, jer su prošle stradanja i patnje. A nakon što dostignu godine za udaju, komisija koja je spomenuta, treba da porazgovara sa mladićem i da ga na razuman način upoznaju sa stanjem, jer je takva djevojka napastvovana i obaveza je da bude udata kao djevica, a mladić bi trebao da to prihvati i da čuva njenu tajnu.

Izvor: iumsonline.com/ar/
Preveo: Senad Hodžić, prof.
www.islam-iman.com

Komentari

komentara