En-Nedžmî o slatkišima sa želatinom

Pitanje: Koji je sud o tome da se jede hrana u kojoj se nalazi želatin bez znanja o tome da li je taj želatin biljni ili životinjski, kao što je svinjska i goveđa mast? Međutim, u ovoj državi (Francuskoj) to inače zna biti svinjska mast.

Odgovor: Nije dozvoljeno jednom muslimanu da jede nešto što se sastoji od svinjskog mesa. Ako je jeo bez znanja, Allâh će mu oprostiti.

Odgovorio: Šejh Ahmed bin Jahjâ en-Nedžmî
Izvor: z-salafi.com

Komentari

komentara