Eutanazija putem isključenja aparata

www.islam-iman.com – Preostao je odgovor za drugi primjer iz prve vrste, koji tretira pitanje aktivne eutanazije. To se zasniva na isključenju bolesnika sa vještačkih pluća, ili kako ga nazivaju “mehanički aparat za oživljavanje”. Takvog bolesnika u medicini smatraju “mrtvim” ili se na njega odnose “odredbe o smrti”, zbog teškog oštećenja mozga pomoću kojeg čovjek osjeća (kontroliše funkcije). Ukoliko se liječnikov postupak svodi samo na obustavljanje medicinskih instrumenata, to ne izlazi iz domena obustave liječenja, što se odnosi i na druge slučajeve pasivne eutanazije. Zbog toga, mislim, treba izdvojiti ovu situaciju i njoj slične iz okvira prve vrste “aktivne eutanazije” i podvesti pod drugu vrstu.

Na temelju toga ova stvar je zakonita i u njoj nema grijeha, posebno zbog toga što ovi aparati održavaju vanjsku dimenziju života, disanje i krvotok, iako je u stvari bolesnik mrtav, nije pri svijesti i ne osjeća, s obzirom na oštećenje izvorišta svih funkcija mozga. Održavanje bolesnika u ovakvome stanju iziskuje velika beskorisna i dugotrajna ulaganja, a zauzima i instrumente koji trebaju drugima kojima mogu pomoći. Mada bolesnik ništa ne osjeća, njegova porodica i bliži su zabrinuti i boli ih dok je on u takvome stanju deset i više godina.

Ovo mišljenje iznio sam u Kuvajtu pred islamskim pravnicima i ljekarima, na jednom od sastanaka koje, s vremena na vrijeme, organizira”Islamska organizacija za medicinske znanosti”, i složili su se pravnici i ljekari.
Hvala Allahu Koji nas je uputio mi ne bismo bili na pravom putu da nas Allah nije uputio.

Izvor: “Savremene fetve”-Šejh dr. Jusuf El-Karadavi
Pripremio: Adnan E. Čolo

Komentari

komentara