Fetva: Sklapanje braka bez svjedoka

Pitanje: Esselamu alejkum! Da li je brak važeći ako žena i muškarac vjenčaju, bez svjedoka, sami između sebe?

Odgovor:  Esselamu alejkum! Takva forma braka nije ispravna. Uvjet valjanosti sklapanja braka je prisustvo svjedoka, sukladno šerijatskoj odredbi o svjedocima. U pitanju navedena formulacija predstavlja simuliranje bračnog ugovora s ciljem ohalaljivanja intimnih odnosa bez pravnih posljedica koje regularni brak podrazumijeva, odnosno bez mogućnosti da se dokaže sklapanje braka i ostvare prava koja proizilaze iz zakonitog braka. Spomenuta formulacija zaobilazi sve šerijatske propise o sklapanju braka i nije ništa drugo do poigravanje sa smislom i ciljevima braka u islamu.

Na pitanja odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković 

Komentari

komentara