Hadžija ulazi u Allahovu delegaciju

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Hadžija i onaj koji obavlja umru Allahova su delegacija: ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im dadne.” (Bezzar – hasen)

Autor: Dr. Šefik Kurdić

mekka-mashallah-albania-albania+1152_13391819425-tpfil02aw-28826Takođe je kazao: “Borac na Allahovom putu, hadžija i onaj koji umru izvršava su Allahova delegacija: ako Ga zamole, On im se odazove, a ako šta od Njega zatraže, On im usliša!”
(Ibn Madže, Ibn Hibban i Taberani – hasen)

Hadžija je, dakle, posebno vrednovan u ovim hadisima. Za njega Vjerovjesnik, s.a.v.s., tvrdi da mu se dove uslišavaju i potrebe ispunjavaju. Zanimljivo je da u ovom drugom hadisu Vjerovjesnik, s.a.v.s. ponovo upoređuje hadžiju sa borcem na Allahovom putu. Sve nam to govori o posebnoj vrijednosti i značaju hadža i hadžije.
Zato, svako ko se odluči i obavi hadž, neosporno je, treba biti presretan, što se priključio posebnoj grupaciji, časnoj delegaciji i sretnoj reprezentaciji, koja predstavlja druge osobe koje nisu u stanju postići te počasti.
Ako se još uzme u obzir da se, svake godine za ramazan, u Noći kaderskoj, pravi selekcija koja će predstavljati Allahovu delegaciju i reprezentaciju na svetim mjestima, onda tek trebamo biti fascinirani da smo baš mi izabrani u taj odabrani tim. Tako Ikrime tvrdi da se u toj odabranoj noći upisuje ime hadžije, sa imenom njegovog oca, koji će te godine obaviti hadž. On kaže da se niko ko će te godine obaviti hadž ne izostavi a niti se doda ime onoga koji neće te godine obaviti ovu dužnost.
Zamisli da te neki selektor uvrsti u neku sportsku nacionalnu reprezentaciju?! Koja je to čast, sreća i zadovoljstvo za svakog građanina neke države da bude njen predstavnik??
A sad zamisli da se tvoja selekcija u reperezentaciju hadžija svijeta odvija na nebesima i da ulaziš u Allahovu delegaciju, kako je to definirao Allahov Poslanik, s.a.v.s.!
Zar još neko od nas ima strpljenja čekati i već danas se ne odlučiti da će čim prije to uraditi, kako bi u Noći kadra bio zapisan, prozvan i pozvan u reprezentaciju i na svetim mjestima predstavljao sve one koji te godine nisu mogli doći na to takmičenje sa šejtanom i samim sobom?!

Komentari

komentara