Hfz. Mensur Malkić: Više od 20 kandidata izveo na komisiju za hifz

Mr. hfz. Mensur Malkić je jedan od najpoznatijih bosanskih hafiza i učača Kur’ana. Spada među najplodonosnije muhafize na našim prostorima, jer je pred Komisiju za hifz izveo koliko znam 25 kandidata (ukoliko ih ima više, slobodno prokomentarišite).
malkichafizRođen je 11.05.1970. godine u Gornjim Dubravama (Živinice). Dubrave su poznate po tome što su mjesto iz kojeg pored hfz. Malkića porijeklo vodi još pet hafiza Kur’ana. Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu je završio 1988. godine. Diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu 1997. godine. Hifz je položio pred komisijom Rijaseta 07.05.2001. godine. Njegov muhafiz je bio dr. Fadil Fazlić.

Od 2001. godine je član Komisije Rijaseta za polaganje hifza. Član je komisije Evropskog takmičenja učača Kur’ana u Zagrebu. Vodi sekciju hifza u Gazi Husrev-begovoj medresi i do sada je izveo 25 hafiza. Od 1995. redovno uči hafisku mukabelu u Begovoj džamiji.
Specijalizaciju iz oblasti Islamska kultura i civilizacija je obavio na Univerzitetu u Kairu 2008. godine. Postdiplomski studij je završio na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu, na katedri Kur’ana, tefsira i arapskog jezika 2012. godine i stekao titulu magistra islamskih nauka iz oblasti kiraeta.

Prvo radno iskustvo je stekao kao mujezin u Zagrebačkoj džamiji do 1989., zatim kao imam, hatib i muallim u Avdibašićima (Tuzla) do oktobra 1990. Od oktobra 1991. do oktobra 1994. godine obavljao je dužnost imama, hatiba i muallima u Sultan Ahmedovoj džamiji u Bugojnu. Od oktobra 1994. do aprila 1998. radio je kao mujezin Begove džamije. Od aprila 1998. godine radi kao profesor kiraeta u Gazi Husrev-begovoj medresi, a ujedno i kao imam u Begovoj džamiji. Nekoliko mjeseci 2005. godine radio je kao imam, hatib i muallim u Londonu (Canada). Godine 2006. je izabran za prvog imama i hatiba Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu. Učesnik je brojnih međunarodnih takmičenja u učenju Kur‘ani Kerima na kojima je ostvario zapažene rezultate. Osvojio je 1. Mjesto na Evropskom takmičenju učača Kur’ana u Zagrebu 1996. Godine, i 6. Mjesto na Svjetskom takmičenju učača Kur’ana u Kairu 1996. Godine. Autor je brojnih članaka objavljenih u Preporodu, Takvimu, Novom Muallimu i Analima Gazi Husrev-begove biblioteke. Objavio jednu knjigu “Hafiz Ćamil Silajdžić – život i djelo”. Oženjen je suprugom Safijom i otac dva sina – Mustafe i Osmana.

Izvor: Facebook grupa: Hifz

Komentari

komentara