HIDŽAMA – PUŠTANJE KRVI RADI LIJEKA (1-dio)

‘Abbad ibn Mensur, rahimehullah, kaže: “Čuo sam od Ikrime, rahimehullah, slijedeće: “Ibnu ‘Abbas, radijallahu ‘anhuma, je imao tri momka koji su se bavili hidžamama – dvojica od njih su mu bili sluge za pare, dok mu je jedan od njih činio hidžamu, i njegovoj familiji. Ibnu Abbas, radijallahu ‘anhuma, kaže da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Divan li je rob – hadždžam (onaj koji se bavi hidžamom); pušta krv čovjeku, lakša mu kičmu, i oštri mu vid”. Ibnu Abbas, radijallahu ‘anhuma, dalje govori: “Kada je Poslanik,  sallallahu ‘alejhi we sellem, bio na Mi’iradžu, nije prošao pored meleka a da mu nisu rekli: “Drži se hidžame!” Dalje govori: “Najvrijedniji dan kada ćete vršiti hidžamu jeste 17, 19, 21 dan u mjesecu.” Dalje kaže: “Najvrijednija vrsta lijeka kojom ćete se liječiti jeste su’ut, ledud, hidžama i mešj, jer je Abbas, radijallahu ‘anhu, sa ashabima, vršio ledud Poslaniku, sallallahu ‘alejhi we sellem, nakon čega je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, upitao: “Ko mi je vršio ledud?” Svi ćutaše. Reče: “Svakom ko je u kući, izuzev Abbasa, će biti vršen ledud.” (Pogledaj: Sunen Tirmizi, br. 2053.; Musned Ahmed b. Hanbel, br. 3316.; Mustedrek, br. 7473.; Kenzu-l-‘Ummal, br. 28140.; el-Džami’ el-Sagir ve zijadetuhu, br. 5643.; Sahihul-Tergib vel-Terhib, br. 3463.; Silsila Sahiha, br. 1847.)

Vrste hidžama

“Fasd” – puštanje krvi iz nosa ili putem noža. Od Alije, radijallahu ‘anhu, se bilježi slijedeća predaja: “Najbolji lijek je hidžama i fasd”. (Kenzu-l-‘ummal, br. 28134.)

“Duda ‘alika” – puštanje krvi putem pijavice. Od Ša’abija, rahimehullah, se bilježi slijedeće: “Najbolji lijek kojim se možete liječiti je, ledud/preko ustiju, su’ut/preko nosa, mešj/lijek koji tjera pacijenta u WC, hidžama/puštanje krvi i ‘alik/putem pijavice.” (Kenzu-l-‘Ummal, br. 28164., Mustedrek, br. 7472.)

“Hidžama džaffa” – hidžama na suho tj. stavljanje čaša na bolno mjesto koje će izvlačiti nečistu krv na površinu kože, što vidno umanjuje bol kod pacijenta, samo što se neće reckati koža kako bi se pustila krv. Koristi prelasku štetnih materija sa bolnog mjesta na površinu kože, što vidno olakšava bol, a razlikuje se od hidžame na vlažno u tome što se u ovoj hidžami ne pušta krv.

Način izvođenja ove vrste hidžame:

Dezinfekovati mjesto na kojem se želi odraditi hidžama.
Podmazati krajeve čaše radi boljeg prijanjanja na kožu.
Staviti čašu na željeno mjesto.
Isprazniti čašu od vazduha putem vatre ili pumpice.
Koža će se polako uvlačiti u čašu.
U intervalu od 5 do 10 minuta polako ukloniti čašu tako što ćeš polako pritisnuti na kožu do čaše.
Ako se hidžama vrši na licu čašu držati u intervalu od pola minuta.

“Hidžama Rutba” – hidžama na vlažno tj. stavljanje čaša na bolno mjesto koje će izvlačiti nečistu krv na površinu kože, što vidno umanjuje bol kod pacijenta, kada će se blago reckati koža žiletom kako bi se nečista krv ispustila vani.

Način izvođenja ove vrste hidžame:

• Dezinfekovati mjesto na kojem se želi izvesti hidžama.
• Za svaki slučaj prostrijeti čaršaf ili najlon na kojem će biti pacijent, kako ne bi došlo do prosipanja ili pucanja čaše.
• Provjeri da li su sredstva za vršenje hidžame čista i dezinfekovana, i uvjek koristi novi žilet za hidžame.
• Osoba koja vrši hidžamu mora imati na sebi najlonske rukavice.
• Podmazati ivice čaše uljem ili vazelinom.
• Staviti čašu na željeno mjesto.
• Isprazniti čašu od vazduha putem vatre ili pumpice.
• Koža će se polako uvlačiti u čašu.
• Nakon 2–3 minuta blago ukloniti čašu.
• Nabreklu kožu polako po površini izreckati žiletom, ali paziti da recke ne budu duboke kako kasnije ne bi ostajali ožiljci, a ako su u pitanju osobe bolesne od šećera to raditi iglom.
• Rezove praviti odozgo naniže a ne poprečno.
• Nakon ovoga opet stavi čašu na isto mjesto i ako je u pitanju pumpa blago izvlačiti vazduh radi umanjenja bola.
Čaša će se u toku izvlačenja vazduha puniti krvlju.
• Kada se čaša napuni krvlju, skinuće se i isprazniti, i proces će se opet ponoviti sve dok ne bude izlazila čista krv, ili dok ne prestane izlaziti krv iz rane.
• Nakon ovoga očisti i dezinfekuj ranu, i stavi na nju flaster ako krv neće da stane, a ako je krv prestala staviti puder.

Ebu-l-Kasim Halef ez-Zehravi, umro 404.h.g., u svojoj knjizi „Et-tasrif limen ‘adžize ‘ani-t-te’lif“, je odredio mjesta na kojima se vrši hidžama, i to slijedećim riječima: „14 je mjesta na kojima se vrši hidžama puštanja krvi:

Mehadžimu-l-fakra, tj. zadnji dio glave. (1)
Kahil, tj. sredina šije/vrata. (1)
Mehadžimu-l-ahdi’ajn, tj. strane vrata i grla (2); koristi se protiv glavobolje, očnih bolesti, migrene, vratobolje i gušenja, i protiv bolova u zubima.
Mehadžimu-z-zemen, tj. ispod donje vilice. (1)
Mehadžimu-l-ketifejn, tj. ramena i plećke. (2)
Mehadžimu-l-‘as’as, tj. dno kičme do „repa“; koristi se protivu šuljeva na zadnjici, i sličnih ranica. (1)
Mehadžimu-z-zindin tj. sredina podlaktica. (2)
Mehadžimu-s-sakajn, tj. potkoljenice. (2)
Mehadžimu-l-‘urkubejn, tj. tetive. (2)
Izvor: khayma.com/roqia
Prijevod: Sead ef. Jasavić
Pripremio: Adnan Čolo

Komentari

komentara