Iskrenost Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori najiskrenije. Njegove riječi su istina,iskrenost i pravda. Nije poznato da je ikada slagao ni u zbilji ni u šali,štaviše zabranio je laž i ukorio lažove: ” Iskrenost vodi ka dobročinstvu,a dobročinstvo Džennetu. Čovjek će stalno govoreći istinu i težeći iskrenosti,biti upisan kod Allaha kao iskren…”(Buhari i Muslim bilježe ovaj hadis od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu)

On nas je obavjestio da vjernik može biti škrtica i kukavica,ali da nikada ne može biti lažov. Upozorio je na laž koja se izgovara u šalikako bi se ljudi smijali. On je živio,a iskrenost mu je bila prijatelj i pratilac. Dovoljan pokazatelj njegove iskrenosti je to što je ljudima prenio od Allaha dž.š.vijesti o nevidljivom i nedokučivom svijetu. Allah dž.š. mu je povjerio misiju,pa je on u potpunosti izvršio,nije dodao niti oduzeo nijedno slovo. Dostavio je Gospodarev emanet na najbolji način. Svaka njegova riječ,postupak i situacija utemeljeni su na iskrenosti. On je iskren u miru i ratu,u zadovoljstvu i srdžbi,u ozbiljnosti i šali,u objašnjavanju i mudrosti. Iskren je prema bliskima i prema onima koji mu nisu bliski. Iskren je prema prijateljima i neprijateljima,prema muškarcu i ženi,iskren prema sebi i drugima. Iskren je u boravištu i na putovanju,u prodaji i kupovini,u obavezama,ugovorima,i obećanjima,u govorima i pismima, u fetvama i kazivanjima. Štaviše,njega je Allah zaštitio od laži. Allah mu je zaštitnik od ovih ružnih svojstava. Uljepšao mu je govor i poboljšao riječi. On je iskren,kod njega nema ni jednog slova koje je neiskreno niti jedne riječi koja je u suprotnosti istini.

Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: “Ne priliči vjerovjesniku da ima izdajnički pogled.”(Bilježe Ebu Davud i Nesai) Ove riječi je izrekao kada su mu rekli: “Zar nam nećeš pogledom dati signal da ubijemo zarobljenike?”

On je iskrenost donio od Gospodara. Govor mu je iskrenost,sunnet mu je iskrenost,zadovoljstvo mu je iskrenost,srdžba mu je iskrenost,ulazak mu je iskrenost,izlazak mu je iskrenost,smijeh mu je iskrenost,plač mu je iskrenost,budnost mu je iskrenost,snovi su mu iskrenost.

On je bio iskren i povjerljiv u periodu džahilijjeta. Kakvo je tek,onda njegovo stanje kod Allaha dž.š.,nakon Objave i Upute-Objave koju mu je spustio Džibril i vjerovjesničke počasti koju mu je Allah dž.š.,dao!

Izvor: “Muhammed a.s. kao da ga vidiš”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara