Iskušenja u životu

Autor: Sanin Musa, prof.

saninmUistinu, kada bi život čovjekov imao drugo ime, vjerovatno bi se zvao iskušenje. To zbog toga što iskušenja prate čovjeka tokom čitavog života. Od rođenja pa do smrti, čovjek je na nekom iskušenju. Neko sa zdravljem, neko sa imetkom, neko sa djecom…
Ovo prihvataju samo vjernici.
Za nevjernike su iskušenja kazna još na ovom svijetu, a prava kazna i prava nagrada tek su na Ahiretu vječnome kome svi nezaustavljivo hrlimo.

Rekao je Uzvišeni Allah: “Zar mislite ući u Džennet, a da vas ne zadesi ono što je pogađalo i one prije vas!? Pogađali su ih neimaština i bolesti, i toliko su bili uznemirivani (pod stresom, op.a.) da bi i Poslanik, a i oni koji su bili sa njim uzviknuli-kad će već jednom Allahova pomoć!? A zaista je Allahova pomoć blizu.” (Kur an, 2:214.)

Iskušenja su prema snazi čovjekovog imana, prema jačini njegovog vjerovanja. Pa što je čovjek većeg imana, iskreniji prema Allahu i predaniji u svojoj vjeri i bogobojazniji, to su i njegova iskušenja veća. Naprotiv, što je slabijeg vjerovanje, iskušenja su mu lakša. Međutim, nagrada prvih će biti veća, a nagrada drugih manja.
Pa ko voli nek izvoli.

Rekao je Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem: “Najvećih iskušenja su oni koji najdoslijednije slijede Allahove Poslanike.”
“KADA TE ALLAH ZAVOLI STAVI TE NA ISKUŠENJE.”
“KOME ALLAH ŽELI DOBRO, STAVI GA NA ISKUŠENJE.” (Buhari)

Allah želi da nam podari vječnu sreću, jer mi nismo radi ovog svijeta stvoreni. Vječna sreća je Džennet, a u Džennet neće ući osim onih koji su čisti. U Džennet će samo zlato. Da bi zlato postalo zlato, mora da se ispeče. Iskušenja su pećnica u kojoj se peče zlato koje će ući u Džennet!
Iskušenja su svjetlo kojim se iskreni odvajaju od onih koji to nisu.
Iskušenja su nur kojim se osvjetljavaju lažni prijatelji, lažni sljedbenici i licemjeri, u njihovim tamnim skrovištima.

Mnogi uče dovu-Gospodaru, sačuvaj nas iskušenja koja nećemo moći podnijeti. A Allah se već zarekao na nekoliko mjesta u Kur anu da će sačuvati čovjeka od onoga što ne može podnijeti: “Allah ne opterečuje nikoga preko mogućnosti njegovih…” (Kur an, 2:286.)

Možda bi prikladnija dova bila-GOSPODARU, SAČUVAJ NAS ISKUŠENJA NA KOJIMA MOŽEMO PASTI I ISPRLJATI SE!!

STOGA, KADA VIDIŠ NEKOGA KO JE ISKUŠAN NEČIM ŠTO TI NE BI VOLIO DA TI SE DESI, NEMOJ POMAGATI ŠEJTANA PROTIV NJEGA, NEGO RECI-Gospodaru moj, sačuvaj me iskušenja koje si dao ovom Svome robu-I ALLAH ĆE TE SAČUVATI.

Autor: Sanin Musa, prof.

Komentari

komentara