“Ispravljanje pogrešnih shvatanja islamskih pojmova”

ŠTA JE TO AKIDA? Akida je, u stvari, islamsko vjerovanje. Pojedinci ovaj izraz izgovaraju kao AKIDAH, a neki kao AKIDET. To je izraz koji predstavlja sinonim za osnovne postulate islamskog vjerovanja.

Piše: Sanin Musa, prof.
saninmPrvi i osnovni od svih jeste LA ILAHE ILLA LLAH-Nema Boga sem Allaha, odnosno, niko ne zaslužuje da se obožava i da mu se ibadet čini, do Allah Uzvišeni i Jedini.

Množina ovog izraza u arapskom jeziku jeste AKAID, što predstavlja temelje islamskog vjerovanja.

Izraz AKIDA/AKAID dolazi od riječi AKD, što na arapskom znači UGOVOR.

Ovaj izraz spominje se na više mjesta u Kur’anu, npr. u suri Maide, gdje Uzvišeni kaže:

“Allah vas neće kazniti ako se nenanmjerno zakunete, ali će vas kazniti ako zakletvu (ugovor) namjerno prekršite (BIMA AKKATUMU-L-EJMAN)…” (El-Maide, 89.)

Akida je, stoga, naš jasni ugovor sa Allahom, džellešanuhu, neka je Uzvišeno Biće Njegovo.

Nije zgoreg napomenuti da se ovaj izraz u arapskom jeziku piše i izgovara sa harfom (slovom) QAF, kojeg nema u našem jeziku i koji je jedan od devet tzv. tvrdih harfova.

Bitno je kazati da akida nije MENHEDŽ, odnosno put kojim pojedinac ili skupina ide u islamu na putu ostvarenja cilja-da se samo Allah obožava.
Ovo navodim zbog toga što određeni pojedinci i grupacije pod akidom smatraju i menhedž, čineći tako ozbiljnu grešku.

Nastaviće se, uz Allahovu pomoć…

Za www.islam-iman.com – Piše: Sanin Musa, prof.

Komentari

komentara