Istiniti listovi Abdullaha ibn Amra ibn El-Asa

www.islam-iman.com – Abdullah b.Amr b.El-As  je bio jedan od ashaba koji se mnogo zanimao  za pisanje hadisa  još za vrijeme Poslanika  alejhi selam.Bio je veoma precizan u tom poslu.

1.Pisao je sve što je čuo od Poslanika sallallahu alejhi ve selleme
Od njega se prenose sljedeće riječi:”Sve što sam čuo od Poslanika zapisivao sam,pa su me Kurejšije upitale:Zar pišeš sve što čuješ od Poslanika,a on je čovjek koji nekada govori u srdžbi,a nekada u zadovoljstvu? Pa sam se ,veli Abdullah, okanio pisanja i spomenuo to Poslaniku sallallahu alejhi ve selleme,a on mi je,pokazujući na svoja usta,kazao:Piši,jer tako mi Onoga u čijoj je tuci moja duša,iz ovoga(usta) ne izlazi ništa osim istine.”(Ebu Davud,Ahmed,Darimi.)

2.Bio je jedan od ashaba koji su najviše pamtili hadise
Prenosi se od Ebu Hurejre da je kazao:”Od mene niko nije bio učeniji u hadisu,ali Abdullah b.Amr jeste.On bi pisao rukom,a srcem razumjevao,a ja nisam rukom pisao,samo sam srcem razumjevao.On je tražio dozvolu od Poslanika da piše hadise pa mu je dozvolio.”(Buhari I Muslim)

3.Ono što je zapisivao čuvao je u svom posbenom sanduku
Prenosi Ebu Kubejl:”Bili smo kod Abdullaha pa je on upitan:Dali će prije biti osvojen Konstantinopolis ili Rim.?Nakon toga je Abdullah pozvao da mu se donese njegov sanduk, pa je iz njega izvadio knjigu te rekao:Bili smo kod Poslanika ,pa je i on upitan ovo pitanje te je odgovorio:Heraklov grad(Konstantinopolis) će  biti prvi osvojen.”(Ahmed,Darimi, Hakim,(

Ta knjiga ili  listovi koji su se nalazili kod Abdullaha b.Amra b.El-Asa  poznati su kao istiniti listovi
(Es-Sahifetu-sadikatu).

Ovi listovi su nešto najvjerodostojnije što je preneseno od Poslanik sallallahu alejhi ve selleme.
Istiniti listovi  koji su se nalazili kod ovog plemenitog ashaba se odlikuju po mnogo stvari:
1.To je prvi pisani spis bez posrednika  kada su u pitanju hadisi Poslanika sallallahu alejhi ve selleme.
2.U njoj je sačuvan veliki broj hadisa u originalnoj formi,onako kako je to izrekao Poslanik .
3.Poslanik sallallahu alejhi ve selleme je direktno dozvolio Abdullahu da zapisuje hadise koje čuje.
4.U njoj su spomenuti neki od znakova pobjede islama ,kao što je spomenuto u hadisu o osvajanju Konstantinopolisa.

Priredio i preveo: Senad Muhić (Univerzitet Muhammed b. Saud, u Rijadu)

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara