Izjava dr. Selmana el-Aude o lažnim optužbama na njega

Neke saudijske novine, poput Ilafa, prenijele su iz švedskih medija da je poznati islamski daija dr. Selman el-Auda za švedske medije izjavio “da homoseksualizam u islamu ne povlači za sobom kaznu na dunjaluku, već da će konsekvence svojih postupaka počinioci snositi na budućem svijetu.” Vijest se proširila tako da su je i neki naši mediji, sa prefiksom islamskih, tako neprovjerenu i netačnu preuzeli.

selmanelavdaOdgovarajući na izrečene optužbe, šejh dr. Selman el-Aude je u video-snimku na svom Snapchat profilu kazao: “Brojne stranice i časopisi koji nisu muslimanske imaju više obzira i poštovanja prema sebi i svojim čitaocima od tih nekih koji se kriju iza izmišljenih imena i pišu bez ikakvog moralnog obzira.”

On dalje kaže: “Svaki musliman, čak i oni neznalice, znaju da je ono što se naziva nemoral, homoseksualizam i seksualna devijantnost zabranjeno i po konsenzusu učenjaka se smatra velikim grijehom. Većina selefa i učenjaka smatraju da se za homoseksualnost izvršava šerijatski precizno određena kazna (ar. el-hadd), dok Ebu Hanife smatra da se sprovodi kazna koju određuje sudija (ar. et-ta’zir) i hadis koji govori o kažnjavanju ne smatra vjerodostojnim.”

Šejh el-Auda dodaje: “Bilo kako bilo, da li je u pitanju hadd ili ta’zir, to nije prepušteno meni ili tebi, to je prepušteno kadiji koji, na šerijatski način, utvrđuje činjenično stanje, a zatim donosi šerijatsku odredbu.”

On je još rekao: “Homoseksualnost nije grijeh koji izvodi iz vjere, oni koji smatraju da je to grijeh koji izvodi iz vjere su haridžije.”

IslamBosna.ba

Komentari

komentara