Izlazak žena i djece na Bajram

Izlazak na musalu za bajrame propisan je djeci i ženama bez obzira na to jesu li to djevojke,udate,mlade,starice,ili one koje su u hajzu. Ummu Aijja r.a., rekla je: “Naredio nam je Allahov Poslanik a.s. da izvedemo na Ramazanski i Kurbanski bajram punoljetne robinje,žene s menstruacijom i djevojke. Žene s menstruacijom ne bi klanjale,ali bi učestvovale u dobru i dovi muslimana.”(Mutefekun Alejhi)

Ibn Abbas prenosi  da je Allahov Poslanik a.s. izvodio svoje žene i kćerke na Bajrame.(Ibn Madždže, i El-Bejheki)

Ibn Abbas kaže: “Izašao sam sa Allahovim Poslanikom a.s.(izašao je sa Allahovim Poslanikom,a tada je bio dijete),na Ramazanski ili Kurbanski bajram. Zatim je klanjao,pa onda održao hutbu. Nakon toga je otišao ženama,održao im predavanje,podsjetio ih i naredio im da djele sadaku.”(Predanje prenosi Buhari)

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara