Kada je obavezna sehvi-sedžda?

www.islam-iman.com – Pitanje: Esselamu alejkum! Da li je zbog nenamjernog dodavanja svake od sljedećih radnji u namazu obavezna sehvi-sedžda: učenje sure nakon fatihe na rekatu farza na kojem se ne uči, rek’at ili npr. sedžda više, produženje učenja salavata na prvom sjedenju? Da li izostavljanje kunut-dove zahtijeva s.-sedždu? Koji je odabraniji postupak kod sehvi-sedžde – obaviti tešehhud nakon nje ili ne? I kako postupiti u situaciji kad se čovjek sjeti tek nakon namaza da je trebao obaviti istu, pa čak i u drugom namaskom vremenu?

Odgovor: We alejkumus selam, učenje sure nakon Fatihe na prvom i drugom rekatu farz namaza je sunnet, a učenje sure nakon Fatihe na trećem ili četvrtom rekatu farz namaza, kod imam Ebu Hanife je dozvoljeno, a kod ostala tri imama je mekruh, u oba slučaja ukoliko se uči ili ne uči sura nakon Fatihe ne zahtjeva se činjenje sehvi sedžde.

Ukoliko se doda rekat ili sedžda u namazu, u tom slučaju se čini sehvi sedžda.
Dodavanje učenja salavata na prvom sjedenju je nešto što je dozvoljeno da se učini i samim tim ne zahtjeva činjenje sehvi sedžde.

U šafijskom mezhebu kunut-dova se uči na sabah namazu i izostavljanje iste zahtjeva činjenje sehvi sedžde, dok kod ostalih učenjaka izostavljanje kunut-dove na vitr namazu ili drugom namazu ne zahtijeva činjenje sehvi sedžde, i to je jače mišljenje.
Sehvi sedžda, zavisno od greške učinjene u toku namaza,se može obaviti prije ili nakon predaje selama, uglavnom onaj ko čini sehvi sedždu prije predaje selama, nije na njemu da nakon učinjene sehvi sedžde ponovo uči tešehud, nego će samo predati selam, a kod onih koji čine sehvi sedždu nakon predaje namaza, po mišljenju imam Ebu Hanife i imam Ahmeda je obavezno da se ponovo uči tešehud, a nakon toga opet preda selam.

U slučaju da se zaboravi učiniti sehvi sedžda nakon namaza i prođe dugo vremena nakon kojeg se sjeti da se nije obavila sehvi sedžda, tada spada obaveza činjenja iste ili ponavljanja samog namaza, ali to je propis za onog koji je popravio grešku učinjenu u namazu u samom tom namazu, ali je na kraju zaboravio učiniti sehvi sedždu, a ukoliko se nije popravila greška učinjena u toku namaza ili se nije dopunilo ono što se zaboravilo (ovdje se misli na neku od obaveza namaza ;poput izostavljanja jednog rekata, sedžde, ili ruku’a), pa se sjeti kasnije na njemu je da obnovi čitav namaz.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara