Kako se ponašati prema novotarima?

Es-Selamu alejkum! Bila sam u prilici da se susretnem sa osobama koji slede Saida Nursija (u Turskoj). Primetila sam da slede neke nepotvrđene stvari. Pominju i Fethullaha Gulena, koji zivi u Americi. Uče neke zikrove posle svakog namaza, za koje nikad nisam ni čula ni pročitala. Koriste neke knjižice iz kojih čitaju sve te zikrove. Pri učenju dove okreću ruke na gore, pa na dole (što argumentuju da se ruke spuštaju dole kad nesto neće, a gore kad nesto hoće. Videla sam da to nije ispravno, međutim sad primećujem da i u Sandžaku imaju svoje simpatizere (koji se neretko miješaju sa ženama, slušaju muziku, sestre koje se nepropisno pokrivaju). Možete li mi reći nešto o njima? Kako se ponašati prema njima (jer kategorički odbijaju razgovor, pogotovu savet)?

Da vas Allah nagradi!

We ‘alejkumu sselam! Nažalost, nisam u stanju govoriti nešto detaljnije o ovoj skupini koju spominješ, jer nisam upoznat dovoljno o njihovom djelovanju u ubjeđenju. Iz onoga što je ovdje napomenuto, primjetno je da je to jedna od sufijskih sekti sa nekim svojim karakterističnim osobinama, tako da se prema njima možemo i odnositi kao prema dervišima općenito. Pravilo je da za svako djelo od ibadeta treba imati vjerodostojan dokaz. Ukoliko to ne postoji, onda takvo djelo više nije ibadet nego novotarija, u većini slučajeva, mada se može okarakterisati i drugačije (širk, kufr, otpadništvo, veliki grijeh…)

Takav je slučaj, nažalost, sa mnogim stvarima koje kod njih nalazimo, a sve u zavisnosti koliko su se u svojim postupcima i učenjima udaljili od čistog Poslanikovog, sallallahu ‘alejhi we sellem, sunneta.

A što se tiče ponašanja prema njima, nepotrebno je ulaziti sa istima u rasprave, naročito ako je osoba koja to radi slabijeg vjerskog obrazovanja, jer je tada ista u opasnosti da padne u iskušenje i smutnju od onoga što vidi kod njih i što čuje od njih.

Najbolje ćemo pokazati ispravnost našeg usmjerenja  našim djelima, koja bi trebala biti u skladu sa časnim sunnetom, a ukoliko neko s takvima započne dijalog, s ciljem savjetovanja, neka to bude na taj način da se tim ljudima objasni temelj, a to je da je djelo ibadeta bezvrijedno ukoliko nije ispunjen jedan od dva uslova, a to je da isto djelo mora imati utemeljenje i dokaz u šerijatu. Naravno uz prijatan ton i sa željom da se isti vrate Pravom putu.

Ukoliko isti odbijaju savjet, ne treba se previše time opterećavati, nego, kao što je spomenuto, dobrim djelima pokazati ono što je ispravno, ustrajati na slijeđenju onoga što je ispravno preneseno od sunneta, a razuman čovjek će, uz Allahovu pomoć, znati to prepoznati.

Hodžić Senad

Komentari

komentara