Kaže vlasnik prodajnog artikla: «Ova roba ti je za deset rijala na odgodu, a za pet rijala ako ćeš odmah platiti» – a mušterija uzme robu i ode. Prodavač ne zna da li je ovaj kupio odmah ili na odgodu, pa vas molim za odgovor?

Odgovor: Ako je stvarnost onakva kako si spomenuo, tada ta prodaja nije dozvoljena, jer je to od vrsta dviju prodaja u jednoj prodaji. Potvrđeno je da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio dvije prodaje u jednoj prodaji, jer je u tome nepoznanica koja vodi sukobu i razilaženju.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 13/197

Komentari

komentara