Klevetanje

Čast je najviša vrijednost čovjeka i od najvažnijih je stvari kojima se posvećuje posebna pažnja. Čast je jedna od pet nužnih postavki koje šerijat čuva i štiti. Šerijat zabranjuje narušavanje časti govorom ili djelom. Primjer za nasrtaj na čast govorom jeste potvora (kleveta).
Potvora za zinaluk (blud) ili homoseksualizam jedan je od najvećih grijeha. Uzvišeni kaže:

“Oni koji obijede čestite, bezazlene vjernice, neka budu prokleti na ovom i na onom svijetu; njih čeka patnja nesnosna.” (Suretun-Nur, ajet 23.)

Ibn Kesir kaže: “Ovo je prijetnja od Uzvišenog Allaha onima koji optuže čestite i nevine žene za blud. Ovo je odgoj onome ko čuje nešto od ružna govora da ga ne širi i ne priča dalje. Uzvišeni kaže:

“Oni koji vole da se o vjernicima šire bestidne glasine čeka teška kazna i na ovom i na onom svijetu; Allah sve zna, a vi ne znate.” (Suretun-Nur, ajet 19.)
tj. biraju ružan govor o njima: “Čeka teška kazna.”, tj. šerijatskom kaznom na ovom svijetu, a na Ahiretu patnjom.

Od Ebu Hurejre, r.a, prenosi se da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Izbjegavajte sedam grijeha koji vode u vatru.’ Rekoše: ‘O Allahov Poslaniče, koji su to?’ Reče: ‘Pripisivanje Allahu druga, sihr (vračanje), ubistvo onih koje je Allah zabranio, jedenje kamate, jedenje imetka jetima (siročeta), bježanje s bojnog polja i potvora čestitih i nevinih.” (El-Buhari i Muslim)

Potvora čestitih se tretira kao zločin za koji se u islamu kažnjava. Potvora proizvodi mnogobrojne opasnosti u društvu. U vjerodostojnoj predaji stoji:

“Muslimanu je kod drugog muslimana zabranjen, njegov život, imetak i čast.” (Muslim)

O upozorenju na potvoru i klevetu muslimana Allah, dž.š., kaže:

“A oni koji vjernike i vjernice vrijeđaju, a oni to ne zaslužuju, tovare na sebe klevetu i pravi grijeh.” (Suretul-Ahzab, ajet 58.)

Preče je prikriti grješnike koji javno ne čine razvrat, te ih savjetovati i prekoriti sve dok se ne pokaju. Prenosi imam Ahmed od Sevbana, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao:
“Ne uznemiravajte Allahove robove niti ih brukajte, niti tragajte za njihovim propustima. Onaj ko traga za propustima svoga brata muslimana Allah će njegov propust tražiti sve dok ga u vlastitoj kući ne obruka.”

Ovo ukazuje da islam nije vjera uhođenja, špijuniranja i traganja za tuđim propustima i mahanama, nego se sve ostavlja za Dan obračuna osim onoga vezanog za prava ljudi u životima i imecima kada je zabranjeno šutjeti. Onaj ko potvori, a zatim se iskreno pokaje atribut griješnika spada sa njega. Uzvišeni kaže:

“Osim onih koji se i poslije toga pokaju i poprave, jer i Allah prašta i samilostan je!” (Suretun-Nur, ajet 5)

Priredila: Rasmina Salihović

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara