Koja količina vremena se može tolerisati za osobu koja je sahibi uzur?

Pitanje: Koja količina vremena se može tolerisati za osobu koja je sahibi uzur – od momenta kada uzme abdest pa sve dok ne počne da klanja fard namaz?
Allah vas nagradio svakim hajrom.

Odgovor: Na  osobi sahibi uzur je obaveza da uzme abdest za svaki farz namaz I to nakon nastupanja njegovog vremena, I sa istim može klanjati jedan farz namaz I neograničen broj nafila namaza,taj abdest je ispravan sve do isteka namaskog vremena u kojem je I uzet,nakon čega će biti pokvaren zbog nastupanja novog namaskog vremena,osim ako isti abdest bude pokvaren nekim drugim uzrokom mimo onog kojim se ta ista osoba I smatra sahibi uzorom,kada će odmah biti pokvaren,bez obzira što nije isteklo namasko vrijeme

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara