Koje je islamsko pravilo za masturbaciju?

Odgovor (šejh Salman al-Oadah):
Pitanje masturbacije je pitanje u kojem islamski učenjaci nisu saglasni. Neki učenjaci smatraju da je to dozvoljeno, drugi kažu da je pokuđeno, dok treća skupina smatraju da je zabranjeno.

Najprihvatljivije od ovih mišljenja – a Allah zna najbolje – je da je masturbacija pokuđena. U slučaju nužne potrebe, postaje dozvoljena, ali pretjerivanje u tome može izazvati ozbiljan problem.

Najveće zlo toga je to da mladić koji počne osjećati kajanje za nešto – posebno ako je pobožan – pa počne da se mrzi i onda može postati depresivan. To ga može dovesti do slabosti, posebno ako pokuša da ga se odrekne, i ne uspije.

Vrijedno je reći da, iako se to smatra zabranjenim, to je grijeh kao i drugi grijesi koji mogu biti oprošteni pokajanjem i moljenjem Allaha s.w.t. za oprost.

Mladi ljudi koji rade ovo ne bi trebali da dopuste sebi da padnu u depresiju i da idu predaleko sa okrivljavanjem sebe i utapanjem u osjećaj duboke tuge. Začuđujuće je da ljudi rade i mnogo veće grijehe od masturbacije – kao što su laganje, ogovaranje i prespavanje sabaha, ali oni ne krive sebe nego samo djelić krivnje osjećaju tek nakon masturbacije.

Ustvari, oni se nose sa masturbacijom sa prevelikom osjetljivošću što utječe na njihove druge aspekte života, kao što je druženje sa drugima, njihovo obrazovanje i njihova pobožnost.

Poželjno je da se sve radi s mjerom, kao što i Allah stvara sve na uravnotežen način.

Odgovorio: Šejh Salman al-Oadah
Prevod: Amina Mujela
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara