Koje sure ili ajeti spadaju pod rukju?

Pitanje: Molim vas objasnite mi šta je ustvari rukja? Koje sure ili ajeti spadaju pod rukju? Jer sam na vašoj stranici pročitala da je dobro da se uči na vodu, pa da se voda pije ako je u pitanju džinn u tijelu.

kuranOdgovor: Bismillah we sselatu we sselamu ‘ala Resulillah. Zahvala pripada samo Uzvišenom Allahu Vladaru Sudnjeg dana, neka je salavat I selam na posljednjeg Allahovog Miljenika i Poslanika Muhammeda sallallahu ‘alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu I na sve njegove plemenite ashabe do Sudnjeg dana.

Rukja je sklop učenja Kur’ana i dova Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kur’an je kompletan lijek, ali je došlo od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se uče određene Kur’anske sure i ajeti prilikom liječenja Kur’anom.

Ovisno koja vrsta liječenja je u pitanju uče se i određene sure ili ajeti, tako da je teže malo napisati sad šta sve spada pod rukju. Sama sufa Fatiha je rukja, tako da kada samo suru Fatihu naučite na vodu sa nijjetom (namjerom) lijeka uz čvrsto ubjeđenje u Allahovu moć onda će ta voda voljom Allaha Uzvišenog i ako Allah želi biti lijek za ono za što ste je naumili.
Svakako da je dobro da se nauči na vodu ako ništa drugo i kao takva naučena da se pije.

Uglavnom su obuhvaćene sve sure iz Kur’ana, odnosno određeni ajeti iz svih Kur’anskih sura. Puno je vrsta sihra tako da bi jako puno vremena trebalo da se napiše sve, pa da vam bude jasnije šta se sve uči odnosno koji ajeti i sure. Pišem ovo iz razloga da vam približim malo vaše pitanje ?Koje sure i ajeti spadaju pod rukju.

Kao preventiva na vodu sebi možete naučiti suru Fatihu, Ajetul Kursijju, 2 zadnja ajeta sure Bekare (Amenerresulu), sure Ihlas (Kulhuvallahu ehad), Felek i Nas i pijte je po potrebi, a Allah najbolje zna

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Mirza Semić

Komentari

komentara