Koje sve meso je dozvoljeno jesti?

Pitanje: Da li je dozvoljeno jesti skakvca? Koje sve meso je dozvoljeno jesti?

Odgovor: Dozvoljeno je jesti meso skakavca pa čak i ako je pronađen mrtav. Bilježe Ahmed i drugi da je Poslanik, sallallahu ‘alejhi we sellem, rekao: “Dozvoljene su nam dvije vrste mrljine i dvije vrste krvi, mrljine su ribe i skakvci, a krvi su jetra i slezena.” Nema poseban način pri klanju skakavca. Allah, subhanehu we te’ala, zabranio je da se jede strvina, krv, svinjsko meso, meso životinje koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime, ono što je udavljeno i ubijeno bez načina koji je propisao šerijat, divlje životinje koje love kandžama i očnjacima, a dozvoljeno je jesti meso deve, krave, ovce…., kokošije meso, ribe, ulovljene životinje poput srne, zečeva… Također je dozvoljeno jesti meso životinja (dozvoljenih gore navedenih), a koje su zaklali Ehlu-l-kitabije (kršćani i Jevreji) ukoliko je klanje jednako našem. I naravno klanje treba da bude sa bismilom (spominjanjem Allahovog imena) i sa oštrim nožem kojim će se prerezati vratne žile odjednom, bez mučenja životinje.

Za www.islam-iman.com – Odgovorio: Uvaženi šejh hafiz Imad el-Misri

Komentari

komentara