Koji se uslovi moraju ispuniti da bi putovanje u nevjerničke zemlje bilo dozvoljeno?

Odgovor: Da bi putovanje u nevjerničke zemlje bilo dozvoljeno, moraju se ispuniti sljedeći uslovi:
1- da onaj koji putuje u njihove zemlje posjeduje znanje i učenost kojima se može oduprijeti njihovim zabludama,
2- da onaj koji putuje bude privržen vjeri (islamu) i dosljedan pobožnosti koja će ga sačuvati eventualnih posrtaja pod utjecajem strasti i poriva,
3- da onome koji putuje bude potrebno to putovanje, kao što je potreba za liječenjem, školovanjem i dr.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Komentari

komentara