Korištenje posuđa u kojem je možda nekad kuhana svinjetina

Pitanje: Možemo li mi koristiti posuđe koje su koristili nemuslimani da u njemu kuhaju svinjetinu ili drugu zabranjenu hranu, ili su jeli iz takvih posuda? Pitam zbog preporuke Poslanika s.a.w.s. o posudama sljedbenika Knjige: “Nemojte jeste iz njih osim ako ne nađete ništa drugo iz čega ćete jesti. U tom slučaju, operite ih, i jedite iz njih.”

Odgovor (šejh Salman al-Oadah) :
Ovo je autentičan hadis, kojeg prenose Buhari i Muslim.

Ebu Talab al-Kušani je upitao Poslanika s.a.w.s.: “Mi dolazimo iz zemlje koju su naselili sljedbenici Knjige. Možemo li jesti iz njihog posuđa?”

Poslanik s.a.w.s. mu je odgovorio: Nemojte jesti iz njihovog posuđa osim ako ne nađete ništa drugo iz čega ćete jesti. U tom slučaju, operite ih i jedite iz njih.”

U ovom hadisu Poslanik s.a.w.s. daje opću zabranu korištenja takvog posuđa ako je drugo posuđe dostupno, što znači da ova zabrana važi čak i kad znamo da je to posuđe čisto i da na njemu nema nikakvih nečistoća. Osnovna pretpostavka u islamskoj praksi je bila da je ustvari Poslanik s.a.w.s. htio da ukaže na zabranu izvođenja takvog djela.

Međutim, što se tiče ovog slučaja, imamo ajet u Kur’anu, koji kaže: “Hrana koja je bila dana sljedbenicima Knjige, dozvoljena je i vama.” (Al-Maida,5)

Štaviše, ima mnogo slučaja gdje je Poslanik s.a.w.s. jeo hranu sljedbenika Knjige. Sve ovo ukazuje na to da ustvari nije zabranjeno jesti iz takvog posuđa. Učenjaci se razilaze da li je to ustvari samo pokuđeno ili generalno dopušteno.

Najjače mišljenje je da je to posuđe dozvoljeno za korištenje, iako se zna da se u tom posuđu nalazila nečistoća poput svinjetine, ili meso koje ne zaklano na nedozvoljen način. Ovo je stav Hanbelijskog mezheba. Podržan je velikim brojem dokaza, poput:

1.Allah s.w.t. kaže: “On je Onaj koji je stvorio sve na Zemlji.” (Al-Baqarah, 29) Ovaj ajet upućuje na opće pravilo za temeljnu pretpostavku dopuštenosti. To posuđe se ubraja u opće pravilo koje se spominje u ovom ajetu.

2.Allah s.w.t. također kaže: “…i dozvoljavaju vam se jela onih kojima je data Knjiga.”(Al-Maidah, 5) Zato što je njihova hrana napravljena u njihovom posuđu, slijedi da je dozvoljeno jesti i iz njihovog posuđa.

3.Ashabi su uzeli abdest ispred Poslanika s.a.w.s. od vode koja je ostala iza paganske žene. I Poslanik s.a.w.s. i ashabi su pili tu vodu. (Buhari i Muslim) Ako je nedozvoljeno da se koristi njihovo posuđe, Poslanik s.a.w.s. im ne bi dozvolio da koriste tu vodu za abdest, ili da je piju.

4.Jedan od najjačih dokaza koji podržavaju ovo mišljenje je hadis koji prenosi Džabir, koji kaže: “Išli smo na vojna osmatranja sa Allahovim poslanikom s.a.w.s. i tamo smo se skrbili jelima i posuđem pagana. Koristili smo ove stvari i nismo to smatrali nepoželjnim.” (Ahmed, Ebu Davud, al-Bazzar, al-Bayhaqi.) U djelu al-Ghafil al-Albani ukazuje da je ovaj hadis autentičan.

Poznata je historijska činjenica da, tokom njihovih vojnih pohoda, muslimani su uzimali posuđe i razne kuhinjske potrepštine od pagana, i slobodno su koristili ove stvari. Nikad im nije naređeno da izbjegavaju ove stvari. Ovo pokazuje da je to posuđe bilo dozvoljeno za korištenje, i pokazalo se kao čisto od nečistoća.

Da je bilo nešto pogrešno u korištenju takvog posuđa, bilo bi to pitanje javnog interesa, o kojem bi svi muslimani trebali biti obavješteni. To bi bilo pitanje o kojem bi se javno raspravilo i prenešeno drugima. Činjenica da nema nikakve takve diskusije koja je došla do nas je dokaz da takav problem nije nikad postojao.

6.Poslanik s.a.w.s. i njegovi ashabi su živjeli sa paganima u Mekki. U mnogim slučajevima, musliman bi živio sa svojim paganskim roditeljima u paganskoj kući. Kasnije, muslimani su preselili u Medinu, u kojoj su živjeli i Jevreji i pagani. Nije nepoznato da su zvali jedni druge svojim kućama na ručak ili da su nudili jedni drugima piće. Nikad nije spomenuto da je musliman izbjegavao da koristi posuđe nemuslimana ili da je ukazao na zabranu korištenja istog.

Ako razmislimo o tome, ova zadnja činjenica je najjači dokaz koji postoji, jer pokazuje rasprostranjenu praksu ashaba koja ima snagu mutewesir (rasprostranjenih) pripovjedanja. Takvi otvoreni dokazi ne mogu biti odbačeni na temelju tekstova koji nemaju odlučujuću izjavu o tome, i koji su otvoreni za više tumačenja, pogotovo kad se ovi tekstovi mogu pomiriti i da u njima ne postoje kontradikcije.

Razmatrajući snagu svih tih dokaza, smatramo da je najjače mišljenje da je takvo posuđe dozvoljeno za korištenje sve dok je čisto. A Allah najbolje zna.

Što se tiče hadisa za kojeg ste pitali, treba da bude shvaćen na svoj pravi način. U komentaru na Muslimov Sahih, al-Nawawi smatra da je posuđe za koje je upitan Poslanik s.a.w.s. bilo ono za koje je onaj koji mu je postavio to pitanje znao da je korišteno samo za kuhanje svinjetine i za pinjenje alkohola. Ovo je naglašeno u pripovjedanju hadisa, koje je nađeno u Ebu Davudovom Sunenu. Razlog zbog kojeg je korištenje takvog posuđa pokuđeno, čak i nakon što je oprano, je nenaklonost za korištenje predmeta koji su korišteni isključivo za nečiste stvari. Stoga, jesti iz takvog posuđa je pokuđeno, čak i nakon što se opere.

Hadis kojeg prenosi Ebu Talabah se odnosi na posebnu situaciju s kojom se on suočavao u svom mjestu, gdje su nemuslimani jeli svinjetinu i pili alkohol iz posuđa za koje je on pitao Poslanika s.a.w.s. Odgovor koji je dobio se odnosi na situaciju u kojoj se on nalazio. Ovo nije pravilo koje se odnosi općenito na svo posuđe svih nemuslimana.

Ono što mi možemo općenito da kažemo jeste da bi posuđe nemuslimana, bez obzira na to da li oni bili Jevreji, Kršćani ili pagani, trebalo biti oprano prije upotrebe ako je to posuđe korišteno za nečistu hranu, poput svinjetine, iako je to posuđe čisto. Naravno, ako je to posuđe još i isprljano nečistoćom, nema pravila da ga moramo oprati prije upotrebe.

Pokuđeno je, ali nije zabranjeno za muslimane da koriste posuđe za koje se zna sigurno da je korišteno isključivo za nedozvoljene i nečiste stvari čak i ako je drugo posuđeno dostupno. U ovom slučaju, preče je uzeti posuđe muslimana kao i nemuslimana koje nije korišteno isključivo za nečiste i nedozvoljene stvari.

A Allah zna najbolje.

Odgovorio: Šejh Salman al-Oadah
Prevod i obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara