Kupio sam automobil i našao u njemu neznatnu manjkavost, pa sam ga prodao, ali nisam obavijestio kupca o manjkavosti. Da li se ovo smatra prevarom ili ne?

Odgovor: Da, ovo se smatra prevarom, a poznato je da je prevara haram. Dokaz su potvrđene riječi Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: «Ko nas vara, nije od nas!» Na tebi je da zatražiš oprost od Allaha i da Mu se pokaješ, te da požuriš obavijestiti kupca i upoznati ga sa greškom u autu, kako bi s tebe spala odgovornost. Ako on pređe preko svoga prava, hvala Allahu, a ako ne, dogovori se s njim ili da mu platiš shodno manjkavosti, ili da uzmeš auto i vratiš novac. Ako ne dođe do zadovoljenja, to je parnica koju će riješiti sudija kod vas, a ako ne budeš znao gdje je (kupac), podijeli sadaku za njega u vrijednosti manjkavosti.

Stalna komisija za naučna istraživanja i fetve, predsjednik komisije šejh Abdulaziz ibn Abdillah ibn Baz, 13/204

Komentari

komentara