Lijepo se s ljudima ophodi

Lijepo ophođenje s ljudima sreća je i radost, nasuprot bestidnog ponašanja, koje je uzrok svakog zla i nesreće.
Sada ćemo navesti nekoliko hadisa koji sasvim dovoljno kazuju o ovoj osobini.

“Čovjek s lijepim ponašanjem imat će nagradu kao i onaj ko je stalno postio.”

“Hoćete li da vam kažem ko mi je od vas najdraži i će mi biti najbliži na Sudnjem danu? To su oni najljepše ćudi.”

“…jer ti si, zaista najljepše ćudi?” (El‐Kalem, 4)

“Samo Allahovom milošću, ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine. Zato im praštaj i moli da im bude oprošteno i dogovaraj se s njma. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.” (Alu Imran, 159)

“A ljudima lijepe riječi govoriti i molitvu obavljati i milostinju davati, i vi ste se poslije, izuzev vas malo, izopačili i zavjet iznevjerili.” (El‐Bekara, 83)

Opisujući najboljeg čovjeka na Zemlji, našeg uzora i vođu, Poslanika, sallallahu ‘alejhi we sellem, Aiša, majka vjernika, radijallahu ‘anha, kaže: “Njegov moral bio je Kur’an.”

Čovjekova velikodušnost i širokogrudnost velike su blagodati Božije, s njima dolazi skromnost, radost i sreća. S druge strane, postoje ljudi koji su jako razdražljivi, nervozni i ljutiti, same ove osobine za njih su vječna patnja i bol.

Izvor: “Ne tuguj”

Autor: Dr. Aid Al-Qarni

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara