Ljubav je istina koja najviše sliči laži

www.islam-iman.com – Neki kažu: ”Nismo vidjeli istinu koja više liči laži niti laž da više liči na istinu poput ljubavi. Njena je šala zbilja i njena je zbilja šala. Početak joj je igra i zabava, a kraj joj je propast i stradanje.”

El-Džahiz kaže: ”El-Išk je sve ono u ljubavi što je prekomjerno kao što je es-seref , rasipanje i razbacivanje, ime za prekoračavanje granica i darežljivosti, a el-bahl, škrtost, ime je za pretjerivanje u štednji. Svaki je išk ljubav, a nije svaka ljubav išk. El-Mehabba je ljubav, a išk je jedna od vrsta ljubavi. Zar ne vidiš da je svaka ljubav čežnja, a nije svaka čežnja ljubav?” Jedni kažu: ”El-Išk je ludilo u ljubavi, a pretjerano ponižavanje pred voljenim i nekontrolirana ljubav prema njemu. El-vadžd je mirna ljubav, a slijeđenje strasti je slijepo povođenje za nekim, bez obzira da li bio u zabludi ili uputi. Riječ el-hubb, ljubav, obuhvata sve tri ove riječi. 154

Izvor: “Uvođenje zaljubljenih u vrt ljubavi”, str: /154/, -Ibn Kajjim El-Džewzijje
Priredio: Adnan E. Čolo

Komentari

komentara