Može li Bog stvoriti kamen koji ne može sam podići…

Česta je fraza onih koji ne vjeruju i sumnjaju. Time misle da su postigli nešto veliko!Oni ne shvataju da ih je Uzvišeni Allah, i pored hiljada dokaza Njegovog postojanja, gornjom frazom stavio na iskušenje, dopustio im da je smisle, štaviše nadahnuo ih ka tom poslu, iskušavajući tako ljude i odvajajući vjernike od nevjernika.

Autor: Sanin Musa, prof.

saninmA, ZAR ONI NE ZNAJU DA ALLAH SVE MOŽE I DA JE SVEMU KADAR, TE DA ČINI ONO ŠTO ON HOĆE?!

Reci im: “A da li biste vi mogli gornju frazu smisliti da vam Allah želi poremetiti samo jednu ćeliju vašeg mozga, ili da ste samo sekundu, ili trenutak jedan, prilikom porođaja bez kisika ostali??!”

A zatim ih pusti nek razmisle, ne bi li se Allaha pobojali i Njegovim Pravim putem pošli!

Komentari

komentara