Može li se muškarac osamiti s nekim od ženske rodbine?

Odgovor: Ibn Tejmije je pitan o muškarcu koji se osamljuje sa bratovom ženom, amidžinom/dajdžinom kćerkom i rodicama. Da li je ovo dozvoljeno za njega,ili ne?
On je odgovorio:

Nije mu dozvoljeno da se osami sa njima. Međutim, ako uđe s nekim drugim, i nema nikakve dvojbenosti ni sumnje, onda je ovo dozvoljeno za njega.

 A Allah zna najbolje.

Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, Rahimahullah Majmu` Al-Fatawa: 32/9
Izvor: http://www.islamicemirate.com/fiqh-jurisprudence/marriage/2592-can-he-be-secluded-with-certain-female-relatives.html
Prijevod: Amina Mujela
Obrada: www.islam-iman.com

Komentari

komentara