Može li žena imati intimni odnos nakon prestanka mjesečnice, a prije nego se okupa?

mladenciOdgovor: Smartam da to nije doyvoljeno sve dok se žena ne okupa. To se razumje iz 222. ajeta sure El-Bekare, gdje je Allah, dž.š., ukazao na to da je potrebno da hajz prestane , a potom da se žena okupa da bi odnos bio halal.

Naime, u spomenutom ajetu je za prestanak krvi upotrijebljena riječ tathurne, a za kupalje riječ tetahhere. Dakle i jedno i drugo se mora ostvariti.

Odgovorio: Dr. Šukrija Ramić, Knjiga za žene Fetve i savjeti
www.islam-iman.com

Komentari

komentara