Mudrost Ebu Hanife u razgovoru sa nevjernikom

Nije bio rijedak slučaj, u prvim stoljećima islama, da dođe do naučnih rasprava između islamskih i neislamskih intelektualaca. Takvu raspravu inicirao je jednom prilikom i vizantijski vladar, upravo u vremenu imama Ebu Hanife, poslavši svog najvećeg intelektualca sa tri pitanja u Kufu.
Tadašnji halifa ponudio je islamskim znamenitim učenjacima da se upuste u raspravu s vizantijskim izaslanikom, ali su se oni ustručavali da se odvaže na taj korak. Jedini koji se na to odvažio bio je Ebu Hanife.
Inače, rasprave su bile javne i njima su prisustvovali brojni znatiželjnici. Kada je imam Ebu Hanife ušao u salu predviđenu za dijalog, vidio je da vizantijski učenjak sjedi na jednoj vrsti minbera, predviđenog samo za velikane.
Ebu Hanife mu se približio i upitao ga:
– Jeste li Vi došli pitati?
On je odgovorio:
– Da!
Tada mu je Ebu Hanife rekao da siđe sa tog mjesta, jer je to mjesto predviđeno za one od kojih se traži rješenje i odgovor, a ne za one koji pitaju! Vizantijac, bez komentara, prihvati taj prigovor i kada imam Ebu Hanife sjede na to mjesto, pozove ga da počne sa prvim pitanjem.
– Šta je postojalo prije Boga?! – glasilo je pitanje vizantijskog učenjaka.
Ebu Hanife ga, umjesto odgovora, upita:
– Da li se Vi razumijete imalo u matematiku?!
On odgovori u čudu:
– Svakako da se razumijem!
Ebu Hanife ga ponovo upita:
– Ima li ijedan broj prije broja jedan?
Vizantijac odgovori:
– Ne. On je prvi i prije njega nema ništa.
Tek tada mu Ebu Hanife odgovori:
– Kada prije broja jedan nema ništa, pa kako da bude nešto prije Jednog, Jedinog Allaha!
Tada on uputi drugo pitanje:
– Gdje se nalazi Bog, na kojem mjestu i na kojoj strani?
Ebu Hanife ga ponovo upita:
– Recite mi, kada upalite svijeću, na koju stranu ona baca svjetlost?
Vizantijac odgovori:
– Na sve strane podjednako!
Ebu Hanife mu, tada, odgovori:
– Kada u slučaju svijeće, koju je napravio neznatan rob Allahov, ne možete opredijeliti stranu na koju baca svjetlost, kako, onda, to možete učiniti sa Gospodarom neba, Zemlje i svega što je stvorio?!
Nakon toga, vizantijski predstavnik pređe i na treće pitanje, koje je glasilo:
– Šta sada radi Bog?
Ebu Hanife mu mirno odgovara:
– Skida sa minbera i ponižava nevjernike kao što ste Vi, a podiže ugled vjernicima, kao što sam ja.
Nakon toga vizantijski učenjak pokupi svoje stvari i poražen se vrati u svoju domovinu.

Izvor: “Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu”

Autor: Prof. Dr. Šefik Kurdić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara