MUHAMMED – ALEJHISSELAM 1. dio

Život i rad u najkraćim crtama:
Koliko god pisali razni pisci o životu velikih ljudi, ipak se nikad ne može reći, da je stvar gotova i da su djela njihova potpuno sabrana i objašnjena, te da više nije potrebno zamakati pero, da bi se što o njihovu životu napisalo. Tako je isto i sa životom najvećeg čovjeka i Bogu najmilijeg roba i Poslanika Muhammeda, sallallahu aleji ve sellem. Do danas je o njegovom životu napisano na hiljade djela što na arapskom što na drugim raznim jezicima. Pa ni te hiljade djela o njegovu životu nisu zadovoljive svijet nego i dandanas sve niču nova djela o životu tog velikog i zaslužnog čovjeka. Ronioci koji po moru rone tražeći biser, uvijek nalaze novi biser, koga u moru ne može nestati. Ovdje ću i ja iznijeti život i rad Muhammeda, sallallahu aleji ve sellem, u najkraćim crtama, u onom obimu, koliko mora svaki musliman znati o svom pejgamberu.
Rodoslovlje Alejhisselamovo po ocu:
Ebul-Kasim Muhammed, sallallahu aleji ve sellem, je sin Abdullahov, unuk Abdulmuttalibov, a praunuk Hašimov. Dalji niz rodoslovlja Alejhisellamova ide ovim redom: Abdul-Menaf, Kusajj, Hakim, Murre, Ka’b, Luejj, Galib, Fihr, Malik, En-Nadr, Kinane, Huzejme, Mudrike, Iljas, Mudar, Nizar, Meadd, Adnan. Njegovo rodoslovlje se veže za Ismaila sina Ibrahima, alejhissellam.
Rodoslovlje Alejhisselamovo po majci:
Majka Muhammeda, alejhisselam je Amina kći Vehbova, unuka Abdul-Menafova, a praunuka Zuhretova. Otac ovog zuhreta je Hakim koji je spomenut u rodoslovlju Alejhisselama po ocu. Prema tome, Alejhisselam i po ocu i po maci pripada najuglednijem arapskom plemenu Kurejš koje je od starine upravljalo Ka’bom i imalo u ruci vođstvo ostalih Arapa.

Periodi života Alejhisselamova:
Život Alejhisselamov možemo podijeliti u tri perioda:
1) Od rođenja do poslanstva (40 godina),
2) od poslanstva do Hidžre (13 godina),
3) od Hidžre do smrti (10 godina).

Izvor: MUHAMMED ALEJHISSELLAM, Mehmed Handžić
Pripremio: Adnan Čolo

Komentari

komentara