MUHAMMED – ALEJHISSELAM 2. dio

PRVI PERIOD (Od rođenja do poslanstva):

Otac Alejhisselamov, Abdullah sin Abdulmuttalibov, oženio se u osamnaestoj godini svog života sa Aminom kćeri Vehbovom, koja je kao prvo dijete ponijela Muhammeda, alejhisselam. Na dva mjeseca prije nego se Alejhisselam rodio, umro mu je otac u Jesribu, današnjoj Medini. Alejhisselam se rodio uoči ponedeljka u zoru dvadesetog rebi’ul-evvela u godini koju Arapi zvahu ”amul-fil” (slonova godina). To odgovara 20. aprila 570. godine po Isau, alejhisselam. Tada je u Perziji vladao pravedni vladar Enuširvan (Nuširevan). Od oca je naslijedio nekoliko ovaca, pet deva i jednu robinju koju je kasnije oslobodio. Prema arapskom običaju, majka ga je dala na selo jednoj ženi, zvanoj Halima, da se na čistom zraku i među riječitim Arapima odgaja. Kod Halime je ostao četri gorine. Kad mu je bilo šest godina, odvela ga je majka u Medinu njegovim rođacima. Pri povratku iz Medine umre mu majka u Mjestu zvanom Ebva’, te ga djed Abdulmuttalib uzme sebi, ali nakon dvije godine umre i on, te ga preuzme amidža mu Ebu Talib. U devetoj godini života krene sa amidžom Ebu Talibom u Šam. Nakon što je Ebu Talib završio svoj trgovački posao, vrate se u Medinu. Kad je Alejhisselamu bilo dvadeset godina, sudjelovao je u ratu koji se vodio između Kurejševića i njihovih saveznika i plemena Kajs i njihovih saveznika. Ovaj se rat zove ”harbul-fidžar”, a bio je u mjestu Nahle između Mekke i Taifa. U dvadeset i petoj godini života Alejhisselam po drugi put pođe u Šam sa trgovačkom robom Hatidže. Sa njim u društvu je bio Hatidžin rob Mejsere. Sa ovog puta Alejhisselam se vrati sa velikim dobitkom. Dva mjeseca nakon povratka ponudi mu se Hatidžai on je vjenča. Hatidži je tada bilo četrdest godina. S njom je Alejhisselam proveo svoju mladost i izrodio djecu, osim Ibrahima kojeg je rodila Marija Koptska. Djeca su mu: Kasim, Abdullah, Fatima, Zejneba, Rukajja i Ummu Kulsum; dakle tri muška i četri ženska djeteta.

Trideset i pet godina Alejhisselamova života, dođe jaka poplava i poruši zidove Ka’be, koji bijahu oslabili od požara. I Alejhisselam je sa Kurejševićima sudjelovao u gradnji Ka’be. Kada su htijeli postaviti ”hadžerul-esved” na njegovo mjesto, dođe među njima do nesloge i skoro što se ne pobiše. Alejhisselam predloži, da se ”hadžerul-esved” stavi na jedan čaršaf, te da ga svi zajednički podignu do određenom mjesta, a zatim ga Alejhisselam svojom rukom položi na njegovo mjesto. Tako svi budu zadovoljni prijedlogom Vijernog Muhammeda (Muhammed El-Emin)

Izvor: MUHAMMED ALEJHISSELAM, Mehmed Handžić

Pripremio: Adnan Čolo

Komentari

komentara