Na mi’radž iz kuće Umihane bint Ebu Talib

Umihana je prenijela četrdeset šest hadisa i oni su zabilježeni u svih šest vjerodostojnih zbirki hadisa. Od nje su hadise prenosili njeni sinovi Džad i Jahja, zatim unuk Harun i veliki broj tabi’ina i drugih učenjaka medu kojima su: Abdurrahman ibn Ebu Lejla, Ata ibn Ebu Rebbah, Urve ibn Zubejr i drugi.

Jedna od tih predaja je i ona u kojoj stoji: “Upitala sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o značenju Kur’anskih riječi koje se odnose na Lutov alejhi selam narod: I na skupovima svojim najodvratnije stvari činite (Prijevod značenja Al-‘Ankebut, 29), a on mi je odgovorio: “To znači da su prolaznike gađali kamenjem i ismijavali ih.” (Tefsir Ibn Kesir, III tom, str. 35)

Opisujući Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, Umihana je u jednoj predaji kazala: “Kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pobjedonosno ušao u Mekku, kosa mu je bila spletena u četiri pletenice.”

Ova plemenita ashabijka i Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, amidžišna, bila je odlikovana i počašćena time što je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na svoje noćno putovanje u nebeske sfere El-Isra’, krenuo iz njezine kuće. O tom velikom događaju Umihana priča: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je krenuo na isra’ i mi’radž iz naše kuće. Naime, on je te noći, nakon što je klanjao jacijski namaz, legao da spava, a ja sam ga probudila na sabah-namaz, te je ustao i klanjao a onda rekao: ‘O Umihana, bio sam noćas u Bejtu-l-Makdisu i u njemu klanjao namaz, a zatim sam se vratio i evo klanjao sabah-namaz sa vama.’ Ja sam mu rekla: ‘Ne pričaj nikome o tome, jer će te ljudi u laž ugoniti.’ Odgovorio je: ‘Tako mi Allaha, pričat ću im o tome.’ Tako je i bilo, obavijestio je ljude šta mu se dogodi~o, a oni su se čudili tome.” (Zadu-l-mead, III tom, str. 304)

Iako tada nije bila primila Islam, ona je u toku noći slušala kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uči Kur’an kod Kabe. (Delailun-nubuweti li Bejheki, VI tom, str. 257)

Opisujući njen izvanredni ahlak i nadasve lijepo ponašanje prema Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, Abdullah ibn Abbas je rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zaprosio Umihanu, a ona mu je rekla: ‘Ja sam žena koja ima mnogo djece i ne želim da te moja djeca na bilo koji način uznemiravaju’, i on je odustao od prosidbe. Tada je rekao: ‘Najbolje žene, koje su ikada hodale zemljom, jesu žene iz plemena Kurejš, one su pune samilosti prema djeci.'” (Al-bidaya wa an-nihaya, V tom, str. 262)

Što se pak tiče džihada, poznato je da je Umihana učestvovala u osvajanju Hajbera sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem,  i tom prilikom on joj je dao četrdeset tovara na ime ratnog plijena. (At-Tabaqat, VIII tom, str. 47)

Allah je ovoj čestitoj ashahijki podario dug život da uradi što više dobrih djela i da nadoknadi ono što je propustila, što je ona i učinila, jer sav svoj život i imetak potrošila je na Allahovom putu. Pedesete godine po Hidžri ona je preselila na bolji svijet i vratila se svome Gospodaru da je On nagradi iz Svoga obilja za njen hizmet Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, Islamu i muslimanima.

Izvor: “Žene iz vremena poslanstva”

Autor: Mr. Abdussamed Bušatlić

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara