Nadoknada itikafa

Ko dobrovoljno započne itikaf,a potom ga prekine,pohvalno je da to nadoknadi,a neki smatraju da je to i obavezno.
Et-Tirmizi veli: “Ulema se razišla o pitanju nadoknade itikafa osobe koja je prekinula itikaf prije nego je boravila onoliko koliko je naumila. Malik smatra da ako čovjek prekine itikaf,mora ga nadoknaditi. Kao dokaz navodi hadis Božijeg Poslanika a.s.u kojem se prenosi da je prekinuo itikaf(deset posljednjih dana Ramazana),a potom je to nadoknadio s deset dana u ševvalu.Eš-Šafi smatra da ako se čovjek zavjetom ne obaveže na itikaf ili na neki drugi način,te dobrovoljno boravi u itikafu i prekine ga,on ga ne mora nadoknađivati,osim ako ga dobrovoljno želi nadoknaditi.Također,Eš-Šafi smatra da svako djelo koje čovjek ne mora izvršiti,ali ga počne izvršavati pa ga prekine,ne mora ga nadoknađivati,osim ako je u pitanju Hadždž ili umra.

Međutim,ako se čovjek zavjetuje da će boraviti u itikafu dan ili više,te stupi u itikaf, i prekine ga prije nego što ispuni zavjet,obavezan je to nadoknaditi. U ovom e su svi učenjaci složni. Ako umre prije nego što ga nadoknadi, drugi nisu obavezni učiniti to za njega,dok Ahmed smatra da to njegovi nasljednici moraju nadoknaditi umjesto njega. Abdurrezzak prenosi da je Abdulkerim ibn Umeja rekao: “Čuo sam Abdullaha ibn Abdullaha ibn Utbu kad je rekao: “Pitao sam Ibn Abbasa šta trebam raditi ako mi majka umre,a zavjetovala se da će boraviti u itikafu,te mi on odgovori:”Boravi umjesto nje u itikafu i posti.” Seid ibn Mensur prenosi da je Aiša r.a. nakon što joj je umro brat,umjesto njega boravila u itikafu.”

Izvor: “Fikhus-Sunnah”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredila: Ummu Sumeyya Reyhana

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara