Najniži i najviši stepen u Džennetu

45687678678678Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Musa, alejhi selam, je upitao Uzvišenog Allaha: ‘Gospodaru, ko će i mati najniži stepen u Džennetu?’ Allah mu je objavio: ‘To je čovjek koji će doći pred Džennet nakon što sve džennetlije uđu u Džennet, pa će mu biti rečeno: -Uđi u Džennet! On će odgovoriti: -Gospodaru, kako da uđem kad su svi ljudi ušli i zauzeli ono što im pripada?! Allah će mu onda reći: -Jesi li zadovoljan da imaš u Džennetu onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih kraljeva? Odgovorit će: -Jesam, Gospodaru! Onda će mu Allah reći: -Tebi pripada četiri puta toliko. Čovjek će reći: -Zadovoljan sam, Gospodaru! Allah će mu opet reći: -Tebi pripada deset puta toliko, ti ćeš u Džennetu imati sve što tvoje oko vidi i duša poželi. On će odgovoriti: – Zadovoljan sam, Gospodaru! Nakon toga, Musa, alejhi selam, je upitao: ‘A ko će onda imati najveći stepen u Džennetu?’ Uzvišeni Allah mu je objavio: ‘To su oni kojima sam Ja nagradu Svojom rukom pripremio, a pripremio sam im ono što oko nije vidjelo niti uho čulo i što čovjeku ne može ni naum pasti.'” (Muslim)

Izvor: “Povratak u Džennet”

Autor: Sheikh Muhammad Nasiruddin El-Uweyd

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara