Nalikovanje muškaraca ženama

056578678Islam želi da priroda žene bude prepoznatljiva i da njen izgled bude vjerna slika te prirode. Isto to islam želi i od muškarca, tako da je oboma zabranio da oponašaju drugi spol. To je haram, svejedno je li riječ o oponašanju u odjeći, govoru, pokretima ili u nečemu drugome.

Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, kaže: “Prokleo je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, feminizirane muškarce i muškaraste žene.” (Buhari)

Druga verzija hadisa glasi: ”Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaj u muškarce.”(Buhari)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kazuje: “Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo muškarca koji oblači žensku odjeću i ženu koja oblači mušku odjeću.” (Predanje bilježe Ebu Davud, Nesai, Ibn Madže, Ibn Hibban i Hakim, koji kaže: “Hadis je vjerodostojan, prema Muslimovom kriteriju vrednovanja.”)

Izvor: “Fikhus-sunne”

Autor: Sheikh Seyyid Sabiq

Priredio: Namik.E.Galijašević

Obrada: islam-iman.com

Komentari

komentara